Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Obecnie, ciężko znaleźć inną metodę finansowania pojazdów służbowych, która byłaby tak popularna jak znany wszystkim leasing. Jest to korzystne wyjście nie tylko dla przedsiębiorców, którzy nie muszą zaciągać kredytów bankowych, ale też dla firm, które zajmują się usługami tego typu. Trzeba jednak pamiętać o jednym, umowa leasingowa może nieść za sobą pewne ryzyko. Warto wziąć to pod uwagę, zanim jeszcze zaakceptujemy warunki proponowanego kontraktu.

Leasing dla firm to doskonałe rozwiązanie, aby przedsiębiorstwo weszło w posiadanie nowego samochodu. Dodatkowo, nie ma konieczności płacenia gotówką pełnych kosztów, a wystarczy comiesięczne opłacanie rat. To swojego rodzaju samochód na abonament. Właściciele firm, mogą także wszelkie leasingowe opłaty, koszty amortyzacji i eksploatacji, zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Bez względu na to, czy interesuje nas Porsche, Mazda, Fiat czy Dacia leasing w Arval z pewnością da nam taką możliwość.

Firmy leasingowe umożliwiają też wykupienie auta i to na bardzo atrakcyjnych warunkach w momencie, kiedy umowa dobiegnie końca. Będąc leasingobiorcą musimy mieć świadomość jeszcze jednego, kiedy będziemy zalegać z płatnościami bądź utracimy samochód, zostaniemy pociągnięci do sporych kosztów.

Kwestia umowy

Najprościej rzecz ujmując, leasing polega na tym, że finansujący dokonuje zakupu przedmiotu i oddaje go leasingobiorcy do użytku z prawem do uzyskiwania przychodów. To, co należy do obowiązków przedsiębiorcy, to opłacanie rat i korzystanie z przedmiotu zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie (naprawy, badania techniczne, konserwacja). Co więcej, nie ma możliwości nałożenia na leasingobiorcę kary umownej w wyniku braku zapłaty, gdyż wykonuje on jedynie świadczenie pieniężne. Leasing to metoda finansowania popularna wśród firm, natomiast istnieje też leasing dla osób prywatnych.

Utrata bądź uszkodzenie przedmiotu leasingu

Podczas obowiązywania umowy, to leasingodawca widnieje jako właściciel przedmiotu. W momencie, kiedy leasingobiorca odbiera przedmiot, to na niego spada pełne ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy (kradzież, wypadki drogowe). Nawet kiedy dojdzie do kolizji, przedsiębiorca wciąż ma obowiązek opłacania rat leasingowych. Ponadto, niekiedy koszty naprawy pojazdu także powędrują na jego konto. Istnieje jednak szansa, aby tego uniknąć, a stanie się tak wtedy, gdy ubezpieczyciel wypłaci przedsiębiorcy odszkodowanie, które odpowiadać będzie wartości pojazdu.

Należy pamiętać, że nawet posiadanie przez leasingobiorcę ubezpieczenia autocasco, nie daje mu stuprocentowej gwarancji wypłaty odszkodowania. Okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty z polisy OC i AC. Będzie to miało miejsce, kiedy przedsiębiorca nie będzie wypełniał obowiązków, które zostały zapisane w Ogólnych Warunkach Umowy i ustawach.

Jeżeli chodzi o przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania, kiedy przedmiot leasingu ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, najczęściej będzie to:

  1. Niestosowanie się do obowiązków w czasie zdarzenia – ucieczka z miejsca wypadku, brak ważnych badań technicznych itp.

  2. Niepodjęcie próby ratowania przedmiotu ubezpieczenia bądź ograniczenia szkody – np. brak interwencji straż pożarnej.

  3. Nieustalenie sprawcy szkody – obowiązek leży po stronie policji.

  4. Wina po stronie ubezpieczonego – jazda pod wpływem alkoholu, celowe uszkodzenie pojazdu.

Jako, że ryzyko jest dość spore, kiedy interesuje nas leasing samochodowy kalkulator powinien posłużyć nam do obliczenia kosztów, aby przekonać się, czy stać nas na to rozwiązanie.