Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Szkoła Liderów to bezpłatne warsztaty wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej poprzez Edukację liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. 16 lipca 2019 roku zaplanowano pierwsze spotkanie. Zadanie realizowane jest przez Fundację Scientia Thorunensia z siedzibą w Toruniu. Spotkania odbywać się będą w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13.

Celem zadania jest nabycie przydatnej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych przez uczestników warsztatów, integracja osób zaangażowanych w działalność na rzecz miasta Torunia, położenie podstaw pod kompetencje regionalnych liderów konkretnych dziedzin, których będą dotyczyć przeprowadzane warsztaty oraz podniesienie świadomości uczestników warsztatów. Zaplanowano 12 szkoleń, dotyczyć one będą m.in.: współpracy z uczelniami wyższymi, badań potrzeb mieszkańców i systemu motywowania osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Scienta Thoruniensia.

Zapisy na spotkania tutaj.