13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Informacje i komunikaty dla wyborców w Toruniu znajdują się w serwisie uruchomionym przez miasto.

Specjalna zakładka znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń. Są tam zamieszczane informacje, komunikaty i dokumenty lokalne wydawane w związku z wyborami, a także odsyłacze do stron internetowych dotyczących wyborów, m.in. stron Państwowej Komisji Wyborczej. Serwis zawiera informacje przydatne zarówno dla wyborców, w tym osób niepełnosprawnych, jak i dla komitetów wyborczych. Znajdziemy tam terminy, obwody głosowania, lokale wyborcze, kwestie związane ze spisami wyborców, transportem na wybory czy zasadami kampanii wyborczej kandydatów. Bądą tam publikowane sukcesywnie wszystkie lokalne regulacje związane z organizacją wyborów.

Lokalne źródła informacji dla wyborców w Toruniu:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. wyborów - Jacek Mularz
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pokój nr 5, tel.: 56 611 87 22

Biuro Obsługi Urzędu, codziennie 7.30-15.30
Referat Organizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 34, tel.: 56 611 86 74, 56 61187 62

w sprawach organizacyjnych związanych z przygotowaniem wyborów
udzielanie informacji wyborcom niepełnosprawnym
Wydział Spraw Administracyjnych, codziennie 7.30-17.00
ul. Batorego 38/40, tel.: 56 611 83 50

  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania
  • dopisanie do spisu wyborców
  • sprawdzenie w spisie wyborców
  • zmiana obwodu głosowania
  • głosowanie przez pełnomocnika


>>> Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Torunia

Fot. Małgorzata Litwin