Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Krawężniki, obrzeża betonowe, pierwsze chodniki i lampy - tak obecnie wygląda przebudowywana ulica Bluszczowa w Toruniu.

Prace są realizowane na dwóch odcinkach i przebiegają bardzo sprawnie. Inwestycja, zgodnie z podpisaną umową, ma zakończyć się w maju 2020 roku.

Przebudowa ul. Bluszczowej zakłada spowolnienie ruchu w tym rejonie. Na skrzyżowaniu ulic Bluszczowej, Morycińskiego i Osiedlowej zostanie wybudowane minirondo. Dzięki jednostronnemu chodnikowi, który powstaje wzdłuż ulicy, poprawi się bezpieczeństwo pieszych. W projekcie zadbano również o zapewnienie nowych miejsc do parkowania. Na ulicy pojawiło się oświetlenie, które jest w trakcie podłączania do sieci.

Obecnie prace są realizowane na dwóch odcinkach, od ul. Orzechowej do ul. Pięknej i od ul. Pięknej w kierunku Szosy Okrężnej. Na pierwszym odcinku ustawiano krawężniki i obrzeża betonowe oraz wykonano chodniki i zjazdy. Na całym odcinku trwają prace z branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej.

Natomiast na odcinku od ul. Pięknej do ul. Szosa Okrężna trwają prace rozbiórkowe. Równolegle wykonywane są prace sanitarne, elektryczne i teletechniczne, a także ustawiane krawężniki i obrzeża. Wzdłuż zabudowań budowane są chodniki, dojścia do budynków oraz garaży podziemnych.

Wykonawcą prac jest firma Bruksystem, a ich koszt wynosi 3.325.152,18 zł.