Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Nad uchwałami określającymi zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe pochylą się radni na najbliższej sesji, która odbędzie się 19 grudnia 2019 r.

- Gmina Miasta Toruń, podobnie jak i wiele miast w Polsce, posługiwała się systemem stypendialnym w sporcie. Zdaniem organów kontrolnych badających tę tematykę, ten system był nieadekwatny do obecnego stanu prawnego. Otrzymaliśmy rozstrzygnięcia sądowe w dwóch instancjach, które potwierdziły obawy prokuratury i musimy system stypendialny zmienić w dwóch kwestiach poinformował prezydent Michał Zaleski podczas konferencji przedkonwentowej zapowiadającej uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Torunia, jaka odbyła się 12 grudnia 2019 r.

Zmiany w systemie przyznawania stypendiów sportowych dotyczą dostępu do stypendium niezależnie od miejsca zamieszkania stypendysty, dają też możliwość odwołania się osoby starającej się o stypendium od decyzji. O stypendium będzie mógł ubiegać się zawodnik, który mieszka w Toruniu lub reprezentuje klub sportowy działający w Toruniu. – Oznacza to, że np. zawodniczka naszych Katarzynek, która mieszka w Szczecinie, może starać się o stypendium w Toruniu. Może się o nie ubiegać także np. zawodnik mieszkający w Toruniu, ale reprezentujący klub z innego miasta – wyjaśnił prezydent Michał Zaleski.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać zarówno zawodnik, jak i trener oraz klub, a w przypadku zawodników, którzy otrzymali kwalifikację olimpijską – właściwy Wydział Urzędu Miasta Torunia. Stypendia będą przyznawane na drodze decyzji administracyjnej. Osoba, która się o to świadczenie stara, będzie mogła odwoływać się od decyzji.

Te same zasady dotyczą także przyznawania nagród za wyniki sportowe. Uchwała wskazuje dyscypliny sportowe oraz zawody priorytetowe, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród. Są to kolejno: igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie igrzyska olimpijskie głuchych oraz mistrzostwa świata, Europy i Polski. Stypendia kształtują się od 300 do 6000 zł brutto.

- Najwyżej ceniony jest złoty medal igrzysk olimpijskich, za który zawodnik otrzymuje stypendium w wysokości 6000 zł miesięcznietłumaczył Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Miasta Torunia. Wysokość stypendium w przypadku zdobycia srebrnego medalu wynosi 4000 zł miesięcznie, a medalu brązowego – 3000 zł. Za uczestnictwo oraz zajęcie miejsca od 4. do 8. jest to kwota 2000 zł.

Stypendium przyznawane jest na rok. Wyjątkiem jest stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie, przyznane zawodnikowi, który otrzymał kwalifikacje olimpijskie – będzie je otrzymywał comiesięcznie przez okres trwania przygotowań do tym najważniejszych zawodów.

Nagroda za zdobycie medalu olimpijskiego sięga 50 000 zł brutto. Tyle otrzyma zawodnik za złoty medal, za srebrny będzie o kwota 30 000 zł, a za brązowy 20 000 zł. Uczestnicy igrzysk dostaną nagrodę w wysokości 8000 zł. Środki na nagrody są zabezpieczone w budżecie miasta.

Fot. Wojtek Szabelski