Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Deficyt w 2019 roku będzie mniejszy o 20 mln zł – poinformowała o tym Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta, podczas konferencji prasowej zapowiadającej ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta Torunia.

- To zmniejszenie nie wynika z tego, że nie wydaliśmy jakiś pieniędzy czy przesunęliśmy wydatki na kolejne lata, tylko z rzeczywistych oszczędnościwyjaśniła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. Wspomniane oszczędności wynoszą 10,4 mln zł i związane są głównie z inwestycjami, pozostała część bierze się z dodatkowych dochodów.

Zakładany deficyt na 2019 rok wynosił 154 mln zł, a po wspomnianym zmniejszeniu będą to 134 mln zł. – Jeszcze trochę oszczędności w tym roku nas czeka, więc ostateczne wykonanie deficytu w tym roku wyniesie 120 mln zł – dodała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Dodatkowe dochody w wysokości 12 mln zł, o których wspomniała pani skarbnik, pochodzą głównie z podatków od czynności cywilno-prawnych. Blisko 2 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji dla prywatnych przedszkola oraz szkół innego typu.

W przypadku wydatków inwestycyjnych plan zakładał 333 mln zł łącznie, a pozyskane oszczędności wynoszą 9 mln zł.

Wydatki niewygasające na zadania, które wciąż trwają, mogą zostać zrealizowane do czerwca 2020 r., za zgodą Rady Miasta. W tym roku lista takich zadań to 55 pozycji i kwota blisko 40 mln zł.

Fot. Michał Kunicki