Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Od najbliższego wtorku 30 czerwca 2020 r. przez kolejne trzy dni na moście im. Józefa Piłsudskiego roboty będą prowadzone także nocą - od godziny 21.00 do 6.00 rano. Drogowcy będą w tym czasie frezować starą nawierzchnię przeprawy na wyłączonym obecnie pasie ruchu. Ruch będzie się odbywał wahadłowo, przy sterowaniu za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przypomnijmy, że rozbudowa mostu drogowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2020 r. Zadanie realizuje konsorcjum firm INTOP Warszawa Sp. z o.o. i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry. Początkowo oprócz remontu i rozbudowy samego mostu wykonawca miał zbudować alternatywną przeprawę tymczasową na wysokości ulic Przybyszewskiego i Zagrodowej, jednak w maju, ze względu na suszę i niski poziom wody w Wiśle, z przyczyn technicznych odstąpiono od tego projektu. Jednocześnie generalny wykonawca podjął się takiego przeorganizowania prac na moście, aby możliwe było utrzymanie dwukierunkowego ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. A ze względu na wybuch pandemii koronawirusa ruch ten był od połowy marca br. zdecydowanie mniejszy.

Po zakończeniu prac most nie tylko będzie gruntownie odnowiony, ale zmieni nieco oblicze. Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie części pieszo-rowerowej do 4,2 m, budowę punktów widokowych na moście oraz zejścia na Kępe Bazarową i nowego zejścia na Bulwar Filadelfijski z windą. Wykonane też będą: lokalne naprawy istniejącej płyty pomostu, czyszczenie i naprawa oblicowań kamiennych, przyczółków i filarów mostu, przebudowa infrastruktury technicznej, nowe nawierzchnie jezdni i chodników, nowe bariery drogowe, odwodnienie i oświetlenie. Konstrukcja stalowa, istniejąca i projektowana, zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Uszczelniony i zabezpieczony będzie wał przeciwpowodziowy, a teren pod obiektem – oczyszczony i uporządkowany.

Rozbudowa mostu ma się zakończyć w listopadzie 2021 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad 122 mln zł. W pierwszych dniach czerwca 2020 r. do Torunia dotarła radosna wiadomość , że miasto otrzyma na to zadanie dodatkowo prawie 45,8 mln zł subwencji rządowej z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. O taką pomoc gmina wystąpiła w lutym 2020 r.

Fot. Sławomir Kowalski