Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Wisła w Toruniu

W nocy z 29 na 30 czerwca stan wody w Wiśle w Toruniu może osiągnąć stan ostrzegawczy - czyli 530 cm, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wg informacji IMiGW wodowskazy w Toruniu mogą wskazać poziom 530 cm pomiędzy pierwszą i druą w nocy z poniedziałku na wtorek. Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia prosi o zachowanie ostrożności. Informacje o podwyższonym stanie wód Wisły zostały przekazane zarządcom rodzinnych ogrodów działkowych. Patrole Straży Miejskiej informują o możliwym zagrożeniu osoby przebywające na terenach położonych nad Wisłą.

Na razie nie ma informacji o ewentualnym osiągnięciu stanów alarmowych, ale prowadzony jest stały monitoring sytuacji i utrzymywany bieżący kontakt ze stopniem wodnym we Włocławku, w zakresie przekazywania informacji o ilości wody przepływającej przez włocławską zaporę.

Kolejne informacje będą przekazywane w miarę rozwoju sytuacji.