Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu widać plaskikowe beczki, do których zbierana jest deszczówka

W 2020 r. z pilotażowego programu dofinansowań inwestycji związanych z małą retencją skorzysta 50 beneficjentów.

Pilotażowy program dofinansowań został przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2020 r. Jego koordynatorem jest Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Nabór wniosków rozpoczął się 13 lipca 2020 r. i potrwał do 3 sierpnia 2020 r.

- Rada Miasta zdecydowała się, chyba po raz pierwszy w historii miasta, na wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych, a więc podejmowanych przez mieszkańców, zmierzających do tego, aby zatrzymać wody opadowe na terenie nieruchomościwyjaśnił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 15 września 2020 r.

W ramach programu we wskazanym terminie złożono 54 wnioski, w tym 48 przez osoby fizyczne. 52 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, jednak po zawiadomieniu beneficjentów o przyznaniu dotacji i możliwości rozpoczęcia prac 2 podmioty zrezygnowały z realizacji zadania w 2020 r. Aktualnie przygotowano 40 umów i w najbliższych dniach umowy na dotacje podpisze 21 beneficjentów.

W roku 2020 w budżecie Miasta Torunia na realizację tego zadania przeznaczono 400 000 zł, z czego rozdysponowano 390 tys. zł. Kwoty dotacji są zróżnicowane, uzależnione od wielkości inwestycji, i wynoszą od 200,00 zł do 23 000,00 zł. Średnio na daną inwestycję przeznaczone jest 7600,00 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

W ramach zadania wykonanych zostanie 100 zbiorników, w tym 56 naziemnych o łącznej pojemności 227, 165 m3 oraz 14 systemów nawadniających. – Jest też dużo pomysłów łączonych, a więc na nieruchomości są i beczki do łapania wody z rynien i z rur spustowych, i drenaż, i nawadnianie terenu zielonego – to wszystko połączone ze sobą, daje to ciekawe rozwiązania – dodał prezydent Michał Zaleski.

W rezultacie wody opadowe zbierane będą z dachów o powierzchni 7212 m2, a systemy nawadniania zasilą wodami opadowymi 16 tys. m2 trawników i ogrodów.

Prezydent poinformował, że w roku 2021 program związany z małą retencją będzie kontynuowany.

Mieszkańcy mogą skorzystać także z programu „Moja woda”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jest to dofinansowanie powstawania przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę. NFOŚ przeznaczył na ten cel 100 mln zł. W ramach programu można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski do WFOŚ można składać od 1 lipca 2020 r. - nabór wciąż trwa. Mieszkańcy Torunia mogli jednocześnie skorzystać z obu programów.

Fot. Adam Zakrzewski

Mapa lokalizacji zbiorników małej retencji