Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Przejście w ulicy Bema z sygnalizacją świetlną, fot. MZD

Na przejściu dla pieszych w ulicy Bema została zamontowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja została zrealizowana w ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów", który nasze miasto realizuje od 2017 r.

Sygnalizacja świetlna stanęła na przejściu w bliskim sąsiedztwie Tor-Toru. Ma ułatwić poruszanie się pieszych w tym rejonie i zapewnić bezpieczniejsze przejście przez ul. Bema. Inwestycja kosztowała 181 794 zł i była realizowana w formule "projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca zadania musiał przygotować projekt, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, a potem zamontować światła. Na razie sygnalizacja działa na żółtym, pulsacyjnym świetle.

Warto dodać, że w tym roku w ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów" toruńscy drogowcy planują doświetlić przejścia dla pieszych. Z tego tytułu zostanie ustawionych 91 dodatkowych lamp. W ostatnim czasie wybudowane zostały wyniesione przejścia dla pieszych. Powstały one m.in. na ul. Kozackiej i Storczykowej.

Przejście w ulicy Bema z sygnalizacją świetlną, fot. MZD