Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Głos zabiera Danuta  Walczak, przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”

XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” odbyło się w dniu 18 września 2020 r. w Toruniu w hotelu Filmar.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół dwóch tematów, trwającej epidemii oraz przypadającego na rok 2020 jubileuszu 40-lecia Solidarności. Z tej okazji list okolicznościowy do delegatów skierował prezydent Michał Zaleski. Prezydent podziękował pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych za pełna poświęcenia pracę, tak ważną w od pierwszych chwil zagrożenia epidemicznego. List wraz z upominkiem na ręce Doroty Walczak, przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” przekazał zastępca prezydenta miasta Paweł Gulewski.

W spotkaniu wziął udział także główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

Fot. Wojtek Szabelski