Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Zawodniczka w trakcie biegu przez płotki

Prezydent Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w I półroczu 2021 roku.

Konkursy obejmują realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior oraz organizacji w Toruniu międzynarodowych, ogólnopolskich wydarzeń sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia w I półroczu.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu miasto planuje przeznaczyć 2.900.000 zł, z tego:
• 2 600 000 zł na rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r.
• 300 000 zł na organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów i turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań elektronicznie w GENERATORZE OFERT witkac.pl oraz dostarczenia poświadczenia złożenia oferty stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl w wersji papierowej (lub przesłanie skanu pocztą mailową) do Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.

Termin składania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w I półroczu w wersji elektronicznej i poświadczenia w wersji papierowej upływa z dniem 30 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów w zakresie rozwoju sportu, w tym pełna treść ogłoszeń, formularze ofert wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale "Ogłoszenia PMT") oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun.

Linki do poszczególnych konkursów:
Konkurs nr 5.1. Rozwój sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r.
Konkurs nr 7.1. Organizacja w Toruniu imprez sportowych w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r.

Fot. Lech Kamiński