Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Matka prowadząca dziecko z tornistrem

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I potrwa od 22 lutego do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców. Dla pozostałych kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria rekrutacyjne. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I szkoły, która dla kandydata nie jest szkołą obwodową, należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć stosowny wniosek.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia pozostają aktualne i są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1207).

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego Otwórz link do strony elektronicznego naboru
Szczegółowe zasady rekrutacji, wzór zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, wzór wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne są na stronie elektronicznego naboru w zakładce Pliki do pobrania.

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych są zbieżne.

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI OGÓLNODOSTĘPNYMI
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. ul. Wielkie Garbary 9
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Targowa 17
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210
 4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Żwirki i Wigury 49
 5. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 1
 6. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Łąkowa 13
 7. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Morcinka 13
 8. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28
 9. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
 10. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36
 11. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Gagarina 36
 12. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
 13. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Hallera 79
 14. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11
 15. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2
 16. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Rudacka 26-32
 17. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5
 18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11
 19. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5
 20. Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Turystyczna 19
 21. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Przy Skarpie 13
 22. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B
 23. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kos. Kościuszkowskich 11
 24. Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Włocławska 237/239
 25. Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Rekrutacja kandydatów do części integracyjnej oddziałów integracyjnych będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru
(za wyjątkiem szkół specjalnych, tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26).

 1. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Targowa 17 - oddział integracyjny
 2. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210 - oddział sportowy
 3. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Łyskowskiego 28 - oddział sportowy
 4. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Bażyńskich 30/36 - oddział integracyjny
 5. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Hallera 79 - oddział sportowy
 6. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 - oddział integracyjny
 7. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2 - oddział integracyjny
 8. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5 - oddział integracyjny, sportowy
 9. Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Ogrodowa 3/5 - oddział sportowy
 10. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 - oddział sportowy
 11. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B - oddział integracyjny

Fot. Małgorzata Litwin