Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Dziewczynka w bluzce w paski na tle grupy przedszkolnej

22 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór potrwa do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji określa uchwała nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1208).

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Otwórz link do strony elektronicznego naboru Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne będą od 19 lutego 2021 r. na stronie elektronicznego naboru w zakładce "Pliki do pobrania". Tam też znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji.

LISTA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZĄCYCH POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:
(zaznaczono placówki z oddziałami poza główną siedzibą)

 1. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Strumykowa 13
 2. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stawisińskiego 7
 3. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43
 4. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Bydgoska 34
 5. Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Dekerta 27/35 - 1 oddział w budynku przy ul. Czarnieckiego 8
 6. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Szosa Chełmińska 130
 7. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Łąkowa 44
 8. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Chabrowa 49
 9. Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. Gagarina 130 - 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Fałata 96
 10. Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Rydygiera 12
 11. Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Niesiołowskiego 4 - 5 oddziałów w budynku przy ul. Buszczyńskich 11
 12. Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Złota 1A - 3 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Hallera 79
 13. Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Konstytucji 3-go Maja 14
 14. Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Inowrocławska 44
 15. Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22
 16. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sucharskiego 2
 17. Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Gagarina 210
 18. Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Grasera 3
 19. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielkie Garbary 9
 20. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Targowa 17
 21. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Legionów 210
 22. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Łąkowa 13
 23. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
 24. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
 25. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11
 26. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2
 27. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Rudacka 26-32
 28. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5
 29. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Osikowa 11
 30. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Przy Skarpie 13
 31. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B
 32. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Kos. Kościuszkowskich 11
 33. Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Włocławska 237/239
 34. Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Krynicka 8

WYKAZ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LUB SPORTOWYMI

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych będzie prowadzona również, za wyjątkiem rekrutacji do oddziałów specjalnych w szkołach specjalnych, z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru. Poniżej lista jednostek oświatowych prowadzących rekrutację elektroniczną do tych oddziałów.

 1. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Stawisińskiego 7 - oddział integracyjny, specjalny
 2. Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Rydygiera 12 - oddział integracyjny
 3. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Sucharskiego 2 - oddział integracyjny, specjalny
 4. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Dziewulskiego 2 - oddział integracyjny
 5. Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Dziewulskiego 41B - oddział integracyjny

Fot. Adam Zakrzewski