Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Wczoraj tj. 13.05.2021 roku, o godzinie 13:00, w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci stróże prawa. Funkcjonariuszy powitał w szeregach formacji Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski.

 

W trakcie czwartkowej uroczystej zbiórki 11 nowych policjantów złożyło ślubowanie.

"Ja,  obywatel Rzeczypospolitej    Polskiej,  świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym  rozpoczną służbę w jednostkach garnizonu toruńskiego. Tym razem nowych funkcjonariuszy osobiście powitał w szeregach Policji  Komendant  Miejski  Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. W przemówieniu pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Podkreślił, że bycie policjantem to trudna misja obarczona ryzykiem, wymagająca doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego. Życzył nowo przyjętym do służby sukcesów na drodze zawodowej, dumy i satysfakcji z wykonywanych zadań. Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim.

Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani. Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą we wszystkich  jednostkach garnizonu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.  Rotę ślubowania wypowiedziało 11  nowo przyjętych funkcjonariuszy, wśród których były 2 policjantki.

Wszystkim ślubującym serdecznie gratulujemy.

 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.
 • Ślubowanie policjantów w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Złożenie meldunku przez Dowódcę uroczystości, które przyjął Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski. NA zdjęciach Komendant Miejski Policji wręcza policjantom rozkazy o przyjęciu do służby Po uroczystości ślubowania policjanci otrzymali legitymacje służbowe, które  wręczyli im Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu mł. insp. Małgorzata Jorka wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Krzysztofem Dankowskim. W uroczystości towarzyszyli ślubującym komendanci jednostek, do których zostali skierowani.

Pliki do pobrania

 • 34.64 KB