Jak odnieść sukces z planowaniem w zarządzaniu i dlaczego jest ono ważne?

Planowanie strategiczne zawsze kojarzyło się z poprawą efektywności i zrównoważonym wzrostem. Jednak dynamiczny świat i gorączkowa konkurencja na rynku sprawiają, że planowanie w zarządzaniu jest niezbędne. Dlatego, czy nam się to podoba czy nie, znane powiedzenie o zarządzaniu jest prawdziwe: Jeśli nie planujesz, planujesz porażkę.

Planowanie w zarządzaniu

Aby firma mogła być efektywna i rozwijać swój potencjał, powinna dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu lub misji. Skąd jednak wiedzieć, co jest istotne dla osiągnięcia celu, a co nie? Tym właśnie jest planowanie. Planowanie w zarządzaniu polega na tym, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć cel, jakie zmiany i przeszkody przewidzieć oraz jak wykorzystać zasoby ludzkie i możliwości, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Proces planowania obejmuje dokładną analizę obecnych zasobów i trendów rynkowych oraz przewidywanie rynków wschodzących i przyszłego popytu.

Mówiąc prościej, cel to miejsce, w którym firma chce się znaleźć w określonym czasie, a plan dostarcza wskazówek, jak do niego dotrzeć.

Pomaga w ustaleniu właściwych celów

Podczas gdy plan jest kierunkiem działań zmierzających do realizacji celu, wspiera on również wyznaczanie celów SMART. W szczególności, planowanie pomaga krytycznie ocenić cel, aby sprawdzić, czy jest realistyczny. Ułatwia podejmowanie decyzji i pozwala na określenie ram czasowych poprzez przewidywanie, kiedy firma może osiągnąć swój cel. Określa również sposób pomiaru wydajności w stosunku do ustalonych celów i czyja to będzie odpowiedzialność.

Określa cele i standardy kontroli

Podstawową funkcją formalnego planowania strategicznego jest nadanie kierunku menedżerom niższego szczebla, co pozwala na opracowanie celów taktycznych. Planowanie pokazuje cele dla każdego działu organizacji i pomaga kierownikom w ustaleniu priorytetów działań w zależności od ih znaczenia dla celu.

Planowanie wyznacza również standardy oceny wyników. Bez takich standardów menedżerowie nie byliby w stanie interweniować i podejmować działań korygujących, aby utrzymać się na właściwej drodze, co również zagrażałoby realizacji celu.

Zmniejsza niepewność

Niepewność przyszłości stanowi wielkie ryzyko dla zrównoważonego rozwoju biznesu, ponieważ zawsze trudno jest zarządzać zmianami. Żadna organizacja nie jest w stanie kontrolować środowiska ekonomicznego i konkurencyjnego, dlatego też zdolność przewidywania wyzwań i posiadanie planów awaryjnych jest najlepszą alternatywą. Planowanie obejmuje celową, krytyczną ocenę dostępnych danych i przewidywań ekspertów. To sprawia, że planowanie w zarządzaniu jest bardzo pomocne w zmniejszaniu niepewności przyszłości i unikaniu ryzyka.