Od początku wakacji policjanci i strażacy pełnią wspólne służby na akwenach regionu. w trakcie wspólnych służb motorowodnych na Wiśle i jeziorze Chełmżyńskim wymieniają się doświadczeniem w zakresie nawigacji i locji na śródlądowych drogach wodnych wykorzystując służbowe łodzie motorowodne Straży Pożarnej i Policji. Wszystko to aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa i przede wszystkim zapobiegać utonięciom.

Komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w trosce o bezpieczeństwo ludzi wypoczywających nad wodą podjęli współpracę, w ramach której od początku lipca do końca okresu letniego są organizowane wspólne patrole wodne. Policjanci Zespołu Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji toruńskiej komendy i strażacy Państwowej Straży Pożarnej w wybrane dni wakacji nad Wisłą i jeziorze Chełmżyńskim czuwają nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców powiatu w ramach kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Policjanci i strażacy w trakcie wspólnych służb motorowodnych na Wiśle i jeziorze Chełmżyńskim wymieniają się doświadczeniem w zakresie nawigacji i locji na śródlądowych drogach wodnych wykorzystując służbowe łodzie motorowodne Straży Pożarnej i Policji.

Łączone służby zajmują się przede wszystkim patrolowaniem wyznaczonych akwenów i tym samym zwracaniem uwagi na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.  Dokonują również kontroli jednostek pływających pod kątem wykroczeń i przestępstw w żegludze. Funkcjonariusze mają również na uwadze nierozważne kroki osób przebywających na nadbrzeżach wód  wchodzących w miejsca szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. w wyschnięte koryto rzeki i odsłonięte brody Wiślane).

Funkcjonariusze w trakcie wspólnych służb zwracają uwagę, edukują i reagują na wszelkie negatywne zjawiska na wodzie i terenach przybrzeżnych aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa i przede wszystkim zapobiegać utonięciom.

  • policyjna łódź
  • policyjna łódź
  • policyjna łódź
  • policyjna łódź
  • policyjna łódź
  • policyjna łódź
  • policyjna łódź