14.10.2022
godz. 17.00
SZEPT GWIAZD

pokaz filmu

„SZEPT GWIAZD” to projekt filmowy będący syntezą teledysku i filmu dokumentalnego, oparty na historii założenia i twórczości zespołu VOICES OF THE COSMOS. Dla bohaterów filmu przestrzeń kosmiczna jest źródłem niesamowitych możliwości dźwiękowych.
„SZEPT GWIAZD” został zrealizowany przez Mateusza Matyasika – filmowca, fotografa i kulturoznawcę, dla którego Kosmos jest jednym ze źródeł inspiracji. Z pasji do kinematografii realizuje różnorodne materiały filmowe oraz projekty audiowizualne. W zrealizowanym materiale poświęconym VOICES OF THE COSMOS starał się jak najwier-niej oddać intencje muzyków i astronoma oraz wyjątkowy klimat, w który wprowadzają swoich odbiorców. Film ma na celu promocję w Polsce i za granicą wyjątkowej twórczości dźwiękowej wywodzącej się z Torunia i Grudziądza, silnie osadzonej w kontekście astronomicznym.
VOICES OF THE COSMOS to projekt stworzony przez dwóch artystów dźwięku: Rafała Iwańskiego (muzyka znanego z grup ||ALA|MEDA||, HATI, solo występującego jako X-NAVI:ET) i Wojciecha Ziębę (solo występującego jako ELECTRIC URANUS, producenta instrumentów akustycznych; szefa Beast Of Prey – nieistniejącej już wytwórni muzycznej) oraz astronoma Sebastiana Soberskiego, kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu i radioastronoma w Instytucie Astronomii UMK w Piwni-cach pod Toruniem. Projekt VOICES OF THE COSMOS w nowatorski sposób łączy osiągnię-cia astronomii z muzyką elektroakustyczną. Twórcy korzystają z oryginalnych sygnałów pozaziemskich i dźwięków odbieranych przez radioteleskopy (np. pulsary, magnetosfery planet, Słońce, zorza polarna, masery) oraz inne urządzenia radiowe, korzystają też z sonifikacji i archiwalnych nagrań z misji kosmicznych. Ścieżki instrumentalne zintegro-wane z przetworzonymi rytmami i tonami „dźwięków kosmicznych” tworzone są za pomo-cą instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych jak i analogowych, a także rozmaitych obiektów akustycznych.
VOICES OF THE COSMOS od 2009 roku popularyzuje astronomię przez muzykę i muzykę w środowisku naukowym oraz eksperymentalne techniki generowania dźwięków elektroa-kustycznych. Projekt był wielokrotnie prezentowany w formie koncertów audiowizualnych w prestiżowych instytucjach naukowych, galeriach, klubach i na festiwalach muzycznych, również w wersji rozszerzonej o wykłady astronomiczne i obserwacje nieba, a także warsz-taty dźwiękowo-astronomiczne. Na koncie ma liczne prezentacje w programach Polskiego Radia: II, III, PiK i innych rozgłośni regionalnych; artykuły w prasie i mediach o zakresie ogólnopolskim; liczne recenzje i wywiady w magazynach muzycznych i astronomicznych w Polsce i za granicą. Jest to unikatowa w Polsce inicjatywa, w ramach której wykorzystuje się oryginalne zapisy przestrzeni kosmicznej m.in. z 32-metrowego toruńskiego radiotele-skopu. VOICES OF THE COSMOS cieszy się uznaniem i poparciem w środowisku naukowym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Hevelianum Gdańsk).

Program spotkania
• 18:40 – fragment koncertu VOICES OF THE COSMOS podczas XXIX Festiwalu ARS CAMERALIS 2020, Katowice, 14 listopada 2020 r.
• 19:00 – krótkie wprowadzenie do filmu: Wojciech Zięba (producent – w ramach Stypendium artystycznego Prezydenta Grudziądza) oraz Mateusz Matyasik (reżysera),
• 19:05 – projekcja filmu „SZEPT GWIAZD”,
• 19:30 – rozmowa z udziałem reżysera i bohaterów filmu (prowadzenie: Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK).

Wstęp wolny!