Okres jesienno-zimowy to czas, w którym zwiększa się częstotliwość użytkowania pieców wykorzystujących różne rodzaje opału i korzystania z urządzeń dogrzewających pomieszczenia. Niestety niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do narażenia życia i zdrowia ludzkiego oraz utraty dorobku. Policjanci radzą, by kontrolować stan pieców i urządzeń, a także dostosować pomieszczenie do prawidłowego ich działania, by w ten sposób ochronić siebie i najbliższych przed zagrożeniami.

W czasie sezonu grzewczego zwiększa się zagrożenie nie tylko pożarowe, ale również ryzyko zatrucia tlenkiem węgla zwanego popularnie czadem. Jest on bezsmakowy i bezwonny, dlatego ciężko go rozpoznać i przewidzieć niebezpieczeństwo z nim związane. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem (nieregularny i przyspieszony oddech),
- senność,
- nudności.

Powodują one zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia przez osobę zaczadzoną, która jest całkowicie bierna (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Zasady udzielenia pomocy przy zatruciu tlenkiem węgla:
- zapewnij natychmiast dopływ świeżego, czystego powietrza poszkodowanemu,
- jak najszybciej wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
- rozluźnij poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki,
- wezwij służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),
- jeżeli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.   


Policjanci radzą wykonywać kilka kroków, które pomogą zapobiec zagrożeniu powstania tlenku węgla:

•    Skontaktuj się ze specjalistą, któremu zlecisz kontrolę stanu systemu grzewczego domu lub mieszkania. Pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać tego na własną odpowiedzialność.
•    Zainstaluj czujniki tlenku węgla, które kontrolują czy w domu lub mieszkaniu tworzy się czad i w razie niebezpieczeństwa alarmuje mieszkańców.
•    Piece i podgrzewacze wody, zwłaszcza gazowe, w których odbywa się proces spalania, użytkuj zgodnie z instrukcją producenta.
•    Wietrz dom lub mieszkanie, szczególnie na krótko przed snem, kiedy to spędzasz najwięcej czasu w pomieszczeniu z urządzeniem grzewczym.
•    Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
•    Zapewnij odpowiednią mikrowentylację (szczeliny w oknach oraz kratki w drzwiach) w pomieszczeniach z urządzeniem grzewczym.