Funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadziły warsztaty z bezpieczeństwa dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Kraft Haus". Celem spotkania było uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy. Tego rodzaju inicjatywy są ważnym elementem pracy policjantów w zakresie wspierania lokalnej społeczności.

W miniony piątek (27.10.2023) w Domu Pomocy Społecznej "Kraft Haus" w Toruniu policjantki przeprowadziły zajęcia skierowane do osób starszych. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie świadomości seniorów w zakresie przestępstw na tle finansowym.

Funkcjonariuszki omówiły najczęstsze zagrożenia, które czyhają na seniorów, zwracając szczególną uwagę na oszustwa metodą na „wnuczka”, „lekarza” czy „policjanta”. Na podstawie podanych przykładów seniorzy dowiedzieli się, jak przestępcy próbują wyłudzać pieniądze. Policjantki podkreślały, jak ważne jest w kontakcie z obcymi osobami stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Przybliżyły również uczestnikom funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zebrani chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z tego rodzaju zagrożeniami.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i pozostawiło w świadomości seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Autor: asp. Dominika Bocian

Publikacja: asp. Dominika Bocian

  • Policjantki rozmawiają z seniorami
  • Policjantki rozmawiają z seniorami
  • Policjantki rozmawiają z seniorami