W trosce o bezpieczeństwo naszych seniorów, Toruń zorganizował konferencję edukacyjną, która zgromadziła przedstawicieli służb i organizacji społecznych. Spotkanie to, odbywające się w Młodzieżowym Domu Kultury, stało się okazją do podkreślenia znaczenia ochrony osób starszych przed oszustwami oraz do uhonorowania zasłużonych działaczy.
  1. Konferencja "Bezpieczeństwo osób starszych" miała miejsce 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu.
  2. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej Toruń Podgórz oraz Związku Sybiraków oddział w Toruniu.
  3. Podczas spotkania omówiono zagrożenia dla seniorów, szczególnie te związane z oszustwami telefonicznymi i internetowymi.
  4. W ramach konferencji wręczono Odznaki Honorowe Sybiraka zasłużonym działaczom.
  5. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego przyznał medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranensis dyrektorom szkół sybirackich.
  6. Prezydent Michał Zaleski otrzymał medal Pro Bono Poloniae za wkład w upowszechnianie wiedzy o historii Polski i krzewienie postaw patriotycznych.

W sercu Torunia, w przestrzeniach Młodzieżowego Domu Kultury, zebrała się społeczność zainteresowana poprawą bezpieczeństwa najbardziej doświadczonych członków naszego społeczeństwa – seniorów. Spotkanie, zorganizowane wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną Toruń Podgórz oraz Związek Sybiraków, stanowiło ważną platformę do wymiany doświadczeń i strategii ochrony osób starszych przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami oszustów.

W obliczu rosnącej liczby prób wyłudzeń finansowych, zarówno telefonicznych, jak i internetowych, skierowanych przeciwko seniorom, edukacja w tym zakresie wydaje się być kluczowa. Z tego powodu, podczas konferencji, uczestnicy szczegółowo omówili najlepsze praktyki i metody zapobiegania takim działaniom przestępczym.

Ceremonia wręczenia odznaczeń była chwilą uznania dla tych, którzy poświęcili swoje życie służbie i edukacji. Odznaki Honorowe Sybiraka trafiły do rąk działaczy, którzy nieustannie przypominają o historii i poświęceniu poprzednich pokoleń. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnił również dyrektorów szkół sybirackich medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeranensis, podkreślając ich wkład w edukację historyczną młodzieży.

Wśród uhonorowanych znalazł się również prezydent Michał Zaleski, któremu przyznano medal Pro Bono Poloniae. To wyróżnienie jest dowodem uznania za nieustanne promowanie wiedzy o historii Polski, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Poprzez swoje działania, prezydent Zaleski przyczynia się do krzewienia postaw patriotycznych wśród Polaków oraz budowania silnej tożsamości narodowej.

Spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury było nie tylko okazją do podkreślenia znaczenia bezpieczeństwa seniorów w społeczeństwie, ale również momentem, w którym wspólnie uhonorowano tych, którzy na różnych polach działalności przyczyniają się do budowania lepszego, bezpieczniejszego jutra.


Źródło: UM Toruń