Urząd Miasta Toruń: Prezydent Zaleski spotkał się z mieszkańcami Wrzosów
W sercu Torunia, w przestrzeni edukacyjnej Zespołu Szkół Muzycznych, odbyło się wyjątkowe spotkanie, łączące mieszkańców okręgu Wrzosy z prezydentem Michałem Zaleskim. Dialog, który miał miejsce 26 lutego, uwydatnił lokalne zaangażowanie i otwartość władz na potrzeby społeczności.
  1. Spotkanie z mieszkańcami Wrzosów z prezydentem Michałem Zaleskim odbyło się 26 lutego 2024 r. w Zespole Szkół Muzycznych.
  2. Jest to 11. takie wydarzenie w 2024 roku, skupiające się na dialogu mieszkańców z przedstawicielami urzędu miasta.
  3. Początkowa część spotkania składała się ze spotkań stolikowych z przedstawicielami różnych wydziałów Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i Straży Miejskiej.
  4. Prezentacja główna dotyczyła działalności inwestycyjnej miasta w 2024 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu Wrzosy.
  5. Poruszono kwestie infrastruktury, jakości nawierzchni ulic, dostępności obiektów sportowych i utrzymania terenów zieleni, w tym Wrzosowiska.
  6. Następne spotkanie odbędzie się 29 lutego 2024 r. dla mieszkańców okręgu Bydgoskie w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego.

Rozmowy, które przeprowadzono podczas spotkania stolikowego, otworzyły przestrzeń na bezpośrednią wymianę myśli i sugestii między mieszkańcami a urzędnikami. To kameralne podejście pozwoliło na dogłębne zrozumienie lokalnych potrzeb i oczekiwań, a także na przedyskutowanie najnowszych projektów inwestycyjnych na terenie osiedla Wrzosy oraz Jar.

W dalszej części spotkania, prezydent Zaleski i zespół z wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje, gospodarkę komunalną, środowisko i ekologię, a także zarządzanie drogami, zaprezentowali szczegółowe informacje dotyczące planów i działań miasta na rok 2024. Szczególna uwaga poświęcona była aspektom, takim jak modernizacja i budowa nowych dróg, poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także ochrona i rozwój terenów zielonych, w tym unikatowego wrzosowiska. Mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania i wyrażać swoje opinie bezpośrednio do prezydenta i urzędników.

Spotkanie z mieszkańcami Wrzosów to nie tylko okazja do przedstawienia planów i realizacji miasta, lecz także ważny element budowania społeczności lokalnej, opartej na dialogu i współpracy. Dzięki takim inicjatywom, mieszkańcy czują się wysłuchani, a władze mogą lepiej dostosować swoje działania do potrzeb społeczności.

Przyszłe spotkania, takie jak zaplanowane na 29 lutego z mieszkańcami okręgu Bydgoskie, będą kontynuować tę pozytywną praktykę, zapewniając mieszkańcom Torunia platformę do wyrażania swoich opinii i wpływania na kształt miasta.


Źródło: Urząd Miasta Toruń