Policjantki w SP nr 14 w Toruniu edukują uczniów na temat przemocy rówieśniczej
W sercu Torunia, w otoczeniu młodych umysłów Szkoły Podstawowej nr 14, odbyło się niezwykle ważne spotkanie. Policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu podjęły temat przemocy rówieśniczej, dzieląc się z uczniami wiedzą na temat jej zapobiegania i radzenia sobie z agresją. To spotkanie nie tylko uświadamia, ale i buduje mosty pomiędzy mundurowymi a młodzieżą, pokazując, że bezpieczeństwo jest sprawą nas wszystkich.
  1. Policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odwiedziły Szkołę Podstawową nr 14, aby porozmawiać z uczniami o przemocy rówieśniczej.
  2. Komisarz Małgorzata Olewińska oraz aspirant Ewa Kłosińska przeprowadziły zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, skupiając się na omówieniu zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobów zapobiegania oraz reagowania na agresję.
  3. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, aktywnie uczestnicząc w dyskusji.
  4. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał elementy odblaskowe, mające na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w drodze do szkoły i z powrotem.
  5. Spotkanie to jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu tworzenie bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

W działaniach tych, ogromną rolę odgrywają rodzice, którzy są pierwszą linią obrony przed negatywnymi zjawiskami społecznymi, w tym przemocą rówieśniczą. Wsparcie, jakiego udzielają swoim dzieciom, może mieć fundamentalne znaczenie w kształtowaniu ich postaw i reakcji na trudne sytuacje. Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu to doskonały przykład na to, jak ważna jest edukacja i rozmowa na temat przemocy rówieśniczej. Pokazuje, że przeciwdziałanie agresji to zadanie, do którego każdy z nas może się przyczynić, budując bezpieczniejszą przyszłość dla naszych dzieci.

Spotkania takie, jak to zorganizowane przez policjantki z toruńskiej komendy, są nie tylko okazją do edukacji, ale również do budowania pozytywnych relacji pomiędzy funkcjonariuszami a młodzieżą. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć rolę policji w ich codziennym życiu i nauczyć się, że mundurowi to nie tylko stróżowie prawa, ale również sojusznicy w walce z problemami społecznymi. Elementy odblaskowe, które zostały rozdane uczestnikom, to symboliczny gest, ale również konkretny krok w kierunku zwiększenia ich bezpieczeństwa. To pokazuje, że dbałość o bezpieczeństwo to nie tylko wielkie gesty, ale również te małe, codzienne czyny, które mogą uratować życie.


Źródło: KMP Toruń