Wielkanocne spotkanie seniorów z prezydentem Zaleskim w Toruniu
W sercu wiosennego Torunia, wśród zapachu świeżych kwiatów i w oczekiwaniu na nadchodzące święta wielkanocne, miejscowi seniorzy doświadczyli ciepła i radości, dzięki tradycyjnemu śniadaniu wielkanocnemu. Organizowane przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych, z udziałem prezydenta Michała Zaleskiego, wydarzenie stało się okazją do wspólnego świętowania, wymiany życzeń i wzajemnego wsparcia.
  • Spotkanie wielkanocne z seniorami odbyło się 26 marca 2024 r. w hotelu Bulwar.
  • Prezydent Michał Zaleski złożył uczestnikom życzenia zdrowia, miłości i uśmiechu na każdy dzień.
  • W programie nie zabrakło muzyki, rozmów oraz wielkanocnych upominków - mazurków.
  • Tradycyjne poświęcenie pokarmów przeprowadził Ojciec Henryk Muński OFM.

Wydarzenie to jest częścią szerszej inicjatywy Toruńskiego Centrum Usług Społecznych, mającej na celu wsparcie i integrację seniorów z naszego miasta. W spotkaniu wzięli udział podopieczni z pięciu Dziennych Domów Pobytu oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej, co świadczy o silnym zainteresowaniu i potrzebie takich form spędzania czasu.

W kontekście działań na rzecz osób starszych, warto przypomnieć, że w strukturach Toruńskiego Centrum Usług Społecznych funkcjonuje pięć Dziennych Domów Pobytu. Ponadto, realizowana jest „Polityka senioralna Miasta Torunia do roku 2023”, dzięki której seniorzy mogą liczyć na szereg działań wpisujących się w ich potrzeby i oczekiwania. Planowane jest również utworzenie zespołu ds. obsługi seniorów oraz powołanie koordynatora ds. seniorów, co z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszego zrozumienia i wsparcia tej grupy mieszkańców.

- W przededniu Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć życzenia zdrowia i siły, by z uśmiechem witać każdy dzień. A przede wszystkim życzę miłości, by nie zabrakło jej i w najbliższym otoczeniu, i na świecie – mówił prezydent Michał Zaleski, podkreślając tym samym uniwersalne wartości i potrzeby, jakie łączą nas wszystkich, niezależnie od wieku.

W tym wiosennym spotkaniu, pełnym ciepła i radości, seniorzy mieli okazję nie tylko do celebrowania zbliżających się świąt, ale także do wzajemnej wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania. Jest to dowód na to, że Toruń nie zapomina o swoich najstarszych mieszkańcach, tworząc dla nich przestrzeń do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta.


Źródło: UM Toruń