Urząd Miasta Toruń zaprasza do zgłaszania projektów rewitalizacji do 2 kwietnia 2024 roku
Miasto otwiera drugą rundę konkursu na projekty rewitalizacyjne! Mieszkańcy obszarów wymagających odświeżenia i integracji społecznej mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego. Od aktywizacji społecznej po projekty kulturalne - każda inicjatywa może przyczynić się do zmian. Aplikacje przyjmowane są do 2 kwietnia 2024 r.
  1. Rozpoczęcie II tury konkursu na projekty rewitalizacyjne.
  2. Obszary rewitalizacji: Bydgoskie Przedmieście, Podgórze, Stare Miasto.
  3. Cel: aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców.
  4. Dostępna pula finansowa: 65.000,00 zł, maksymalna dotacja na projekt: 15.000 zł.

Skierowanie uwagi na obszary wymagające odnowy i wsparcia społecznego jest fundamentem dla budowania silniejszej wspólnoty. Mieszkańcy naszego miasta mają wyjątkową okazję do włączenia się w procesy rewitalizacyjne, które mogą odmienić oblicze Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza oraz Starego Miasta. Zadaniem zgłaszanych inicjatyw będzie nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim aktywizacja oraz integracja społeczna tych, którzy znajdują się na marginesie społecznym.

Konkurs jest otwarty dla wszelkich projektów, które mogą przyczynić się do realizacji tych celów. Czy to poprzez sztukę, działania edukacyjne czy inicjatywy społeczne - każdy pomysł jest cenny, jeśli odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczności. Z myślą o finansowaniu tych działań, miasto przeznaczyło fundusze, które mogą być kluczowe w realizacji założonych celów.

Ważne jest, aby potencjalni uczestnicy konkursu dokładnie zapoznali się ze szczegółami i kryteriami oceny projektów. Choć dostępna kwota może wydawać się ograniczona, to już niejednokrotnie udowodniono, że nawet niewielkie środki mogą zainicjować znaczącą zmianę. Pamiętajmy, że rewitalizacja to proces, w którym liczy się każdy krok na drodze do lepszego jutra dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich, którzy marzą o zmianach w swoim najbliższym otoczeniu, do zgłaszania swoich projektów. To szansa, by aktywnie wpłynąć na kształt przestrzeni miejskiej oraz jakość życia społeczności lokalnej. Niech ten konkurs stanie się impulsem do działania i źródłem inspiracji dla nas wszystkich.


Źródło: Urząd Miasta Toruń