Nowi zastępcy komendantów w toruńskiej policji objęli stanowiska
W Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu doszło do ważnych zmian kadrowych. Uroczystość z udziałem kierownictwa oraz pracowników cywilnych odbyła się w sali konferencyjnej, gdzie nowe role objęli doświadczeni funkcjonariusze.
  1. Inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, oficjalnie mianował nowych zastępców.
  2. Komisarz Arkadiusz Górecki został Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego.
  3. Komisarz Tomasz Markowski objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego.
  4. Podinspektor Mariusz Gaik, Komendant Miejski w Toruniu, wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę i złożył życzenia sukcesów na nowych stanowiskach.

Podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce 15 kwietnia 2024 roku, inspektor Jakub Gorczyński wręczył osobiście rozkazy nowo mianowanym zastępcom. Komisarz Arkadiusz Górecki, który od początku lutego tego roku pełnił już obowiązki Pierwszego Zastępcy, a wcześniej zdobywał doświadczenie jako zastępca w tej samej jednostce, teraz oficjalnie przejmuje swoje obowiązki. Jego kolega, komisarz Tomasz Markowski, również od lutego pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego, po tym jak wcześniej kierował komisariatem w Dobrzejewicach.

Po części oficjalnej, podczas której nie zabrakło wymiany uprzejmości i gratulacji, podinspektor Mariusz Gaik podkreślił znaczenie ciągłości i stabilności w pracy komendy. Jego słowa podsumowują ważność tych mianowań dla bezpieczeństwa i efektywności lokalnej policji. Nowi zastępcy z pewnością wniosą nową energię i perspektywy do swoich ról, co ma kluczowe znaczenie w dalszym podnoszeniu standardów pracy komendy.

Te zmiany kadrowe są nie tylko świadectwem zaufania do doświadczenia i umiejętności nowo mianowanych funkcjonariuszy, ale także sygnałem dla mieszkańców, że lokalne siły porządkowe są w dobrych rękach. Nadchodzące miesiące pokażą, jak nowe przywództwo wpłynie na działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.


Na podst. KMP Toruń