Dotacje na gromadzenie deszczówki – nabór wniosków trwa

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z małą retencją, które mają na celu gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych oraz roztopowych w miejscu ich powstania. Jest to doskonała okazja dla mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz osób prawnych do uzyskania wsparcia finansowego na realizację takich projektów.

  1. 80% dofinansowania na kwalifikowane koszty.
  2. Różne limity wsparcia dla zbiorników naziemnych, podziemnych oraz systemów bioretencji.
  3. Możliwość składania wniosków papierowych i elektronicznych.
  4. Finansowanie do wyczerpania środków.

Gmina Miasta Toruń przeznaczyła na ten cel 200 tys. zł. Kwota dotacji wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych typów projektów.

Dotacje mogą wynieść do 9.000 zł na wykonanie systemu bioretencji o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców. Podobne limity obowiązują dla systemów nawadniania terenów zielonych, ogrodów i terenów zadrzewionych.

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub przy ul. Grudziądzkiej 126B. Alternatywnie, można je przesłać na adres: Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń.

Istnieje także możliwość złożenia wniosku elektronicznie przez platformę ePUAP, korzystając z formularza „Wyślij pismo ogólne”. Wymagane dokumenty muszą być podpisane elektronicznie i przesłane jako załączniki do pisma ogólnego.

Termin składania wniosków obowiązuje do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w ramach naboru. Jest to więc świetna okazja, aby zadbać o środowisko i jednocześnie skorzystać z dostępnych funduszy.

fot. Adam Zakrzewski


Na podstawie: UM Toruń