Prezydent Gulewski spotyka się z Radami Okręgów przed wakacjami
Prezydent Paweł Gulewski zainicjował spotkania z Radami Okręgów, by omówić przyszłość miasta oraz współpracę w ramach Budżetu Obywatelskiego. Te dyskusje mają na celu wzmocnienie zaangażowania społecznego i udoskonalenie procesów partycypacji. Kongres Dialogu, planowany na wrzesień, ma być kluczowym momentem dla dalszej współpracy i konsultacji społecznych.
  1. Spotkania prezydenta z Radami Okręgów rozpoczęły się przed wakacjami.
  2. Omówiono m.in. rozwój infrastruktury rowerowej i komunikacji miejskiej.
  3. Kongres Dialogu zaplanowany na wrzesień ma wzmocnić partycypację społeczną.
  4. Władze miasta chcą, aby Rady Okręgów miały większą rolę w procesie decyzyjnym.

Prezydent Paweł Gulewski zainicjował serię spotkań z Radami Okręgów, aby przedyskutować kluczowe kwestie dotyczące przyszłości miasta i współpracy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podczas tych spotkań, które rozpoczęły się z myślą o zaangażowaniu społecznym przed wakacjami, prezydent podkreślał znaczenie wzajemnej współpracy i skutecznej partycypacji.

Jednym z głównych tematów pierwszego spotkania, które odbyło się 29 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 14, było rozwinięcie infrastruktury rowerowej oraz udrożnienie ulicy Strzałowej w kontekście powstania nowej Szkoły Podstawowej nr 12. Omówiono również przebudowę ulicy Łódzkiej oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Władze miasta wyraziły pozytywną opinię na temat przywrócenia linii nr 22, która ma łączyć prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta.

Prezydent Gulewski zachęcał również Rady Okręgów do wzięcia aktywnego udziału w planowanym na wrzesień Kongresie Dialogu. „Podczas Kongresu będziemy ustalać sposoby partycypacji, dialogu na najbliższe lata, bo nie ulega wątpliwości, że proces partycypacji i konsultacji społecznych od małych inwestycji aż po te duże wymaga gruntownego przeobrażenia” – podkreślił prezydent.

Dr Patryk Wawrzyński również wziął udział w spotkaniu, zaznaczając, że Kongres Dialogu będzie okazją do wspólnej rozmowy z różnymi grupami społecznymi, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i urzędnikami. „Chcielibyśmy wspólnie porozmawiać z różnymi grupami, mieszkańcami, społecznikami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, ale też przedsiębiorcami, urzędnikami, środowiskami eksperckimi, naukowymi - wszystkimi, którzy współuczestniczą w tworzeniu miasta i którzy mają swoją własną cenną perspektywę, którą są w stanie podzielić się z innymi mieszkańcami i władzami miasta” – mówił w trakcie spotkania dr Wawrzyński.

Podczas warsztatów na Kongresie różne grupy stworzą własne listy oczekiwań wobec Konsorcjum Dialogu – inicjatywy miasta i organizacji pozarządowych, która będzie moderować dyskusje i konsultacje społeczne. Dzięki wrześniowemu Kongresowi mają powstać rekomendacje i pomysły na współdecydowanie o przyszłości miasta.

W spotkaniu uczestniczyli również wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radni oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, którzy wspólnie z mieszkańcami omawiali różnorodne aspekty rozwoju miasta i partycypacji społecznej.


Na podstawie: Urząd Miasta Toruń