Uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej zdali egzamin na kartę rowerową
Uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Toruniu zdobyli swoje pierwsze uprawnienia rowerowe, zdając egzamin na kartę rowerową. To wydarzenie, które miało miejsce na terenie WORD, miało na celu przede wszystkim edukację i przygotowanie młodych rowerzystów do bezpiecznego poruszania się po drogach.
  1. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej.
  2. Wszystkie dzieci zdały egzamin.
  3. Egzamin przeprowadziła policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego.
  4. Celem egzaminu było przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

W miniony poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku, uczniowie Salezjańskiej Szkoły Podstawowej mieli wyjątkową okazję przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, który odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Toruniu. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego toruńskiej komendy czuwała nad przebiegiem egzaminu, który składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

W części teoretycznej, dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze. Był to test, który sprawdzał ich przygotowanie do samodzielnej jazdy po drogach.

Drugi etap egzaminu odbył się na specjalnie przygotowanym torze rowerowym, który imitował prawdziwe warunki drogowe. Uczniowie musieli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, poruszając się po torze i przestrzegając umieszczonych tam znaków oraz sygnałów drogowych. Było to wyzwanie, które wymagało od dzieci dużej koncentracji i odpowiedzialności.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było nie tylko zdobycie uprawnień, ale przede wszystkim wyrobienie u młodych rowerzystów poczucia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Egzamin miał za zadanie przygotować uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i wyrobić u nich nawyki, które będą im towarzyszyć przez całe życie.

Wszystkie dzieci, które przystąpiły do egzaminu, zdały go pomyślnie, co świadczy o ich zaangażowaniu i solidnym przygotowaniu. Serdecznie gratulujemy młodym rowerzystom i życzymy im bezpiecznych podróży na rowerze.


Policja Toruń