Przesłanie Jana Pawła II na konferencji naukowej w Toruniu
Konferencja poświęcona nauczaniu Jana Pawła II odbyła się 6 czerwca 2024 roku, inaugurując główne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zgromadziło liczne grono wybitnych osobistości z różnych dziedzin, podkreślając aktualność przesłania Papieża Polaka.
  1. Konferencja "Fides et ratio" odbyła się w Toruniu.
  2. Wzięli w niej udział naukowcy, duchowni i samorządowcy.
  3. Wśród prelegentów znaleźli się prof. Krzysztof Zanussi i biskup Wiesław Śmigiel.
  4. Wydarzenie zainaugurowało obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W konferencji "Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później" uczestniczyło wielu wybitnych gości, w tym polski reżyser prof. Krzysztof Zanussi. Wydarzenie miało miejsce w Toruniu i było główną częścią obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Biskup toruński Wiesław Śmigiel, który również brał udział w konferencji, podkreślił znaczenie odpowiedzialnego korzystania z rozumu, zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II. –W swoim wystąpieniu Jan Paweł II podkreślił, że rozum to wielki dar od Boga, ale trzeba z niego korzystać odpowiedzialniemówił biskup Śmigiel. –Rozum budzi nadzieje, ale też lęki, których dziś także doświadczamy. Poprzez wynalazki czy sztuczną inteligencję człowiek czuje się zagrożony. (...) Takie spotkania jak dzisiejsze, kiedy wracamy do myśli i nauczania Jana Pawła II, są najpiękniejszym pomnikiem, jaki możemy mu postawić– podkreślił ordynariusz diecezji toruńskiej.

Konferencja, której tytuł nawiązuje do jednej z najważniejszych encyklik Jana Pawła II "Fides et ratio", zgromadziła wielu prelegentów, w tym historyka dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego, teologa ks. prof. Dariusza Koteckiego, filozofa prof. Krzysztofa Stachewicza, prof. Michała Białkowskiego oraz dr Stanisława Jaromiego OFMConv.

Prof. Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, badacz biografii i dzieła Karola Wojtyły, zwrócił uwagę na wyzwania związane z postępem naukowym i technologicznym. –Niebywały rozwój nauk i postęp techniczny rodzą fundamentalne pytania o granicę eksperymentu, sens i kierunki rozwoju technicznego, o granicę ingerencji człowieka w przyrodę i środowisko naturalne. Postęp jest zarazem źródłem fascynacji, jak i lęku. Człowiek coraz częściej lęka się wytworu własnego rozumu, czuje się zagrożony. Dlatego tak ważne jest przypomnienie sobie podstawowej prawdy, że człowiek jest darem Boga Stwórcy, który jest Miłością, a człowiek powołany jest do tego, aby był odpowiedzialnym i roztropnym gospodarzem w świecie natury, a nie jego bezmyślnym niszczycielem– mówił prof. Białkowski.

Wydarzenie współorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Kuria Diecezjalna Toruńska oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Samorząd toruński reprezentowali zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz wraz z radnymi Michałem Zaleskim i Zbigniewem Fiderewiczem.


Na podst. UM Toruń