Prezydent Gulewski spotkał się z Radami Okręgów w SP nr 3 w Toruniu
W poniedziałek, 10 czerwca 2024 r., w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się ważne spotkanie prezydenta Pawła Gulewskiego z przedstawicielami Rad Okręgów. Dyskutowano o kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości miasta, od planowania przestrzennego po partycypację obywatelską.
  1. Spotkanie prezydenta Gulewskiego z Radami Okręgów.
  2. Przygotowania do Kongresu Dialogu.
  3. Postulaty mieszkańców dotyczące infrastruktury i zieleni.
  4. Zachęta do większej aktywności nowych radnych.

W trakcie poniedziałkowego spotkania, które miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 3, prezydent Paweł Gulewski spotkał się z członkami Rad Okręgów Jakubskie-Mokre, Chełmińskie i Wrzosy. Spotkanie było okazją do omówienia istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta oraz do zaprezentowania planów na przyszłość.

Prezydent Gulewski poinformował zebranych o zbliżającym się Kongresie Dialogu, który odbędzie się 10-11 września w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Podkreślił, że wydarzenie to będzie kluczowe dla wypracowania nowych sposobów dialogu i współpracy na najbliższe lata, w tym zwłaszcza w kontekście Budżetu Obywatelskiego.

- Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie usiąść do stołu. Te rozmowy nie będą łatwe, ale jestem zdeterminowany do tego, żeby rozmawiać, bo dialog jest nam naprawdę potrzebny. Dialog w kontekście najważniejszych inwestycji, kierunkowych decyzji dotyczących sposobu rozwoju miasta, ale też kwestii dotyczących planowania przestrzennego – powiedział prezydent Paweł Gulewski.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz również uczestniczył w spotkaniu. Mówił o konieczności nowego otwarcia w relacji między samorządem a mieszkańcami, zaznaczając, że twórcza rozmowa może prowadzić do ciekawych wniosków i projektów. Zadeklarował również chęć poszerzania partycypacji obywatelskiej.

Podczas dyskusji przedstawiciele Rad Okręgów poruszyli szereg merytorycznych tematów, w tym potrzebę poprawy dialogu i komunikacji z Urzędem Miasta. Zwracano uwagę na konieczność zagospodarowania miejsc na działalność Rad Okręgów oraz na potrzebę szkoleń z zakresu obrony cywilnej dla ich członków.

Przedstawiciele Rad Okręgów wysunęli również propozycję zmiany granic okręgów, sugerując m.in. podział okręgu Chełmińskiego na dwa mniejsze. Postulowano, aby wybory członków Rad Okręgów odbywały się w lokalach wyborczych, na wzór rozwiązań z okresu pandemii.

Mieszkańcy zgłosili potrzebę pielęgnacji istniejącej zieleni oraz wymiany uschłych nasadzeń. Poruszono również kwestie remontu basenu przy szkole nr 24 oraz zagospodarowania terenu dawnego Dworca Północnego. Zwrócono się o wsparcie dla organizacji Serce Torunia, zajmującej się osobami bezdomnymi, oraz zaapelowano o zaostrzenie kar dla kierowców niszczących zieleń.

Na koniec, mieszkańcy zaapelowali do przewodniczącego Łukasza Walkusza o zmobilizowanie nowych radnych Rady Miasta do większej aktywności oraz o organizowanie posiedzeń komisji Rady Miasta w godzinach popołudniowych, aby były bardziej dostępne dla społeczności lokalnej.


Wg inf z: UM Toruń