Zarząd Dróg: Prace ziemne wstrzymane na Alei Solidarności i Wałach gen. Sikorskiego
Prace ziemne w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego zostały czasowo wstrzymane z powodu odkryć archeologicznych. Decyzja ta została podjęta w trosce o zachowanie historycznych wartości Torunia.
  1. Wstrzymanie prac ziemnych na Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
  2. Odkrycie średniowiecznego kościoła św. Wawrzyńca z cmentarzem.
  3. Konsultacje z naukowcami z UMK.
  4. Wizja lokalna archeologów w najbliższych dniach.

W ramach wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Dróg i PGE, zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu prac ziemnych związanych z przebudową sieci ciepłowniczej w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego. Podjęcie tej decyzji było konieczne ze względu na odkrycia archeologiczne, które mogą mieć istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego miasta.

W trakcie badań w rejonie skrzyżowania tych ulic naukowcy z UMK odkryli średniowieczny kościół św. Wawrzyńca wraz z cmentarzem. Znalezisko to wymaga szczególnej troski, dlatego prace ziemne zostały natychmiast wstrzymane, aby umożliwić dokładniejsze badania i konsultacje z ekspertami.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, pierwotnie planowano przeprowadzenie przecisku ciepłociągu pod ulicą. Jednak z uwagi na historyczne znaleziska, kontynuacja tych prac będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem archeologów. Wspólnie z nimi zostanie opracowane rozwiązanie, które pozwoli na ominięcie i zachowanie pozostałości zabytkowej zabudowy.

W najbliższych dniach planowana jest wizja lokalna z udziałem archeologów, mająca na celu szczegółową ocenę sytuacji i wypracowanie odpowiednich kroków w celu ochrony odkrytych zabytków. Ostateczne decyzje dotyczące kontynuacji prac zostaną podjęte po zakończeniu tych konsultacji.


Według informacji z: Zarząd Dróg Toruń