Toruń w czołówce najcichszych miast według raportu GUS
Toruń wyróżnia się jako jedno z najcichszych miast w Polsce, jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem, który jest rzadko spotykany w większych aglomeracjach.
  1. Toruń w czołówce miast z najmniejszym narażeniem na hałas.
  2. Raport GUS z 2021 roku analizuje hałas drogowy, przemysłowy, szynowy i lotniczy.
  3. Najwięcej osób narażonych na hałas mieszka w Gliwicach, Chorzowie i Szczecinie.
  4. Mapy hałasu są aktualizowane co 5 lat przez prezydentów miast.

W 2021 roku GUS przeprowadził szczegółowe badania dotyczące poziomu hałasu w polskich miastach liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców. Toruń okazał się jednym z najmniej narażonych na hałas miast w Polsce, co jest dużym atutem dla jego mieszkańców.

Badanie wykazało, że w Polsce zanieczyszczenie hałasem jest jednym z głównych problemów środowiskowych wpływających na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W skali europejskiej, co najmniej 20% ludności jest narażone na hałas szkodliwy dla zdrowia.

Zgodnie z raportem, w 2021 roku na hałas drogowy narażonych było 270 tysięcy osób, na hałas przemysłowy 9,9 tysiąca, na hałas szynowy 2,2 tysiąca, a na hałas lotniczy 2,5 tysiąca osób. Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn mają najmniejszy odsetek mieszkańców narażonych na hałas, wynoszący poniżej 0,05%.

Hałas w porze nocnej jest szczególnie uciążliwy i według wskaźnika LN, na hałas drogowy narażonych jest 165,1 tysiąca osób. Hałas szynowy i przemysłowy w nocy dotyka większą liczbę osób niż w ciągu dnia.

Strategiczne mapy hałasu, opracowywane co pięć lat, pozwalają na monitorowanie i ocenę poziomu hałasu w miastach. W 2021 roku udział w tworzeniu tych map wzięło 36 miast, co pozwala na dokładne oszacowanie liczby osób narażonych na różne źródła hałasu.

Narażenie na hałas jest monitorowane zgodnie z wytycznymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2002 roku. W Polsce wskaźnik LDWN mierzy poziom hałasu w ciągu doby, a wskaźnik LN określa zakłócenia snu spowodowane hałasem nocnym.

Prezydenci miast zobowiązani są do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska strategii map hałasu co pięć lat. Te działania są kluczowe dla utrzymania odpowiedniego poziomu życia mieszkańców i minimalizowania negatywnego wpływu hałasu na zdrowie.


Źródło: UM Toruń