Toruńscy ósmoklasiści z najlepszymi wynikami w regionie
Uczniowie toruńskich szkół podstawowych pokazali swoje umiejętności na egzaminie ósmoklasisty, osiągając wyniki wyższe od średniej krajowej oraz wojewódzkiej. Pomimo jednego słabszego wyniku, ich osiągnięcia mogą być powodem do dumy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Toruniu – przewaga nad średnią krajową i wojewódzką

W tym roku ponad 900 uczniów toruńskich szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, który obejmował język polski, matematykę oraz język obcy. Wyniki osiągnięte przez uczniów z Torunia były wyższe od wyników ich rówieśników z całego kraju oraz województwa kujawsko-pomorskiego. To pokazuje, że toruńskie szkoły podstawowe skutecznie przygotowują swoich uczniów do wyzwań edukacyjnych.

Przedmioty, w których torunianie osiągnęli najlepsze wyniki

Najlepsze wyniki toruńscy uczniowie uzyskali z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. W każdym z tych przedmiotów wyniki były wyższe nie tylko od średniej krajowej, ale również od średniej wojewódzkiej. To znaczące osiągnięcie, które podkreśla jakość edukacji w toruńskich szkołach podstawowych.

Język niemiecki – wyzwanie dla toruńskich uczniów

Jedynym przedmiotem, w którym toruńscy uczniowie zanotowali słabszy wynik, był język niemiecki. Średnia wyniosła 29,92%, co jest niższym wynikiem w porównaniu do 53% w skali kraju oraz 45,87% w województwie kujawsko-pomorskim. W porównaniu do największych miast w województwie, takich jak Bydgoszcz (73,33%) i Włocławek (52,4%), Toruń wypada słabiej. To wskazuje na obszar, który może wymagać dodatkowej uwagi i wsparcia ze strony nauczycieli oraz władz oświatowych.

Porównanie z innymi dużymi miastami w kraju

Również w porównaniu z miastami o populacji powyżej 100 tysięcy mieszkańców w kraju, toruńscy uczniowie wypadli bardzo dobrze. Wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego były wyższe od średnich wyników w tych miastach. To kolejny dowód na wysoką jakość edukacji w Toruniu.

Najlepsze szkoły podstawowe w Toruniu

Wśród toruńskich szkół podstawowych, szczególnie wyróżniły się te prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Ich uczniowie osiągnęli imponujące wyniki z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, co potwierdza skuteczność nauczania w tych placówkach. Wyniki wszystkich szkół w Toruniu można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty to ważny sprawdzian umiejętności uczniów i jakości nauczania w szkołach. Toruńskie szkoły podstawowe mogą być dumne z osiągnięć swoich uczniów, co może być inspiracją do dalszego podnoszenia standardów edukacji w naszym mieście.


Wg inf z: UM Toruń