Przebudowa sieci ciepłowniczej przy Zespole Staromiejskim
W związku z planowaną przebudową sieci ciepłowniczej w okolicach Zespołu Staromiejskiego, mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu oraz prace archeologiczne. Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę dostaw ciepła, ale także ochronę cennych zabytków historycznych.

Przebudowa sieci ciepłowniczej w kontekście ochrony zabytków

Od kilku tygodni toczą się intensywne rozmowy pomiędzy Urzędem Miasta, PGE Toruń, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz ekspertami z Instytutu Archeologii UMK. Ich celem było zaprojektowanie takiej trasy przebudowy ciepłociągu, która zminimalizuje wpływ na relikty Kościoła św. Krzyża i Kościoła św. Wawrzyńca. Te działania są niezbędne, aby zachować wartość historyczną i dziedzictwo kulturowe miasta.

Przeprojektowanie trasy ciepłociągu i badania archeologiczne

W wyniku wspólnych ustaleń, trasa ciepłociągu została przeprojektowana wzdłuż Muzeum Etnograficznego, aby sieć była jak najbardziej odsunięta od pozostałości murów Kościoła św. Wawrzyńca. Dodatkowo, na obszarze występowania reliktów Kościoła św. Krzyża zaplanowano przeprowadzenie badań archeologicznych. Po uzyskaniu wyników tych badań zostanie podjęta decyzja dotycząca lokalizacji miejsca przecisku ciepłociągu pod al. Solidarności w kierunku Urzędu Marszałkowskiego.

Przyspieszenie prac na innych odcinkach i korzyści dla mieszkańców

Zmiana scenariusza inwestycji wymaga przyspieszenia prac na innych odcinkach, w tym na północnej jezdni ulicy Wały gen. Sikorskiego. Przebudowa ciepłociągu w pobliżu Zespołu Staromiejskiego znacząco poprawi hydraulikę pracy sieci ciepłowniczej. Nowy pierścień zasilający dodatkowo wschodnią i centralną stronę Starego Miasta zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła do mieszkańców Starówki i umożliwi przyłączanie kolejnych kamienic do sieci ciepłowniczej.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W związku z rozpoczęciem prac ziemnych, od 8 lipca 2024 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na północnej jezdni ul. Wały gen. Sikorskiego. Na odcinku od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z al. Jana Pawła II ruch kołowy zostanie zamknięty, natomiast jezdnia południowa pozostanie czynna. Ruch komunikacji miejskiej, w tym tramwaje i autobusy, będzie odbywał się bez zmian.

Dodatkowo, objazdy zaplanowano ulicami: pl. Św. Katarzyny, Dobrzyńską, Przy Kaszowniku, Odrodzenia i Czerwona Droga oraz ulicami Uniwersytecką, Odrodzenia i Czerwona Droga. Ruch na ulicach sąsiadujących pozostanie bez zmian.


Według informacji z: Urząd Miasta Toruń