Toruńscy policjanci świętowali w Auli UMK
Uroczystość Toruńskiego Święta Policji to czas, kiedy mieszkańcy miasta mogą wyrazić wdzięczność za codzienną pracę funkcjonariuszy. Tegoroczne obchody były wyjątkowe, z licznymi awansami i odznaczeniami dla zasłużonych policjantów.

Uroczyste obchody w Auli UMK: awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy

10 lipca 2024 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Toruńskiego Święta Policji. Była to okazja, by uhonorować ciężką pracę i poświęcenie funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

W trakcie ceremonii, policjanci otrzymali różnorodne wyróżnienia. Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, podkreślił znaczenie ich służby, mówiąc: - Doceniając codzienną pracę i znaczenie policji dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kieruję w tym szczególnym dniu słowa uznania dla wszystkich policjantów. Wiernie stoicie na straży prawa, podejmując każdego dnia niełatwą policyjną wachtę. Dziękuję za waszą nieustanną gotowość do służby mieszkankom i mieszkańcom Torunia, a także gościom odwiedzającym nasze miasto.

Wsparcie miasta dla toruńskiej policji: finansowanie i sprzęt

Warto podkreślić, że Gmina Miasta Toruń od lat wspiera toruńską policję. Od 2015 roku corocznie podpisuje porozumienia z Komendą Miejską Policji, przekazując fundusze na różne cele. W latach 2015-2023 miasto przekazało ponad 5 milionów złotych na dodatkowe patrole, co pozwoliło na zwiększenie liczby policjantów na ulicach.

Dzięki temu wsparciu, w każdym roku pojawia się średnio 3000 dodatkowych patroli, a rekordowy pod tym względem był rok 2019, kiedy udało się zrealizować aż 3600 dodatkowych patroli. Miasto finansuje również zakup sprzętu komputerowego, systemów monitoringu, a także dronów, co znacząco podnosi efektywność działań policji.

Inwestycje w infrastrukturę i nowe pojazdy dla policji

Gmina Miasta Toruń nie tylko wspiera policję finansowo, ale także inwestuje w infrastrukturę. W latach 2015-2023 przeznaczono ponad 1,6 miliona złotych na zakup nowych pojazdów dla policji. Dzięki współpracy z Komendą Główną Policji, która finansuje pozostałą część kosztów, Komenda Miejska pozyskała 31 nowych aut.

Warto zaznaczyć, że wsparcie nie ogranicza się tylko do zakupów sprzętu. Miasto finansuje również wyżywienie policjantów odbywających adaptację zawodową, co jest kolejnym dowodem na ścisłą współpracę samorządu z organami ścigania.


Na podstawie: Urząd Miasta Toruń