Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski uczestniczył w Sesji Rady Powiatu podczas, trwania której przekazał sprawozdanie z efektów pracy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz dane dotyczące bezpieczeństwa w roku 2018. Kolejny rok to następne wyzwania, przed którymi stają mundurowi z poszczególnych gmin.

Dzisiaj  tj. 14.02.2019 roku Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski uczestniczył w sesji Rady Powiatu, podczas której  przekazał sprawozdanie z efektów pracy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i podległych jej komisariatów oraz dane  dotyczące bezpieczeństwa w roku 2018. 

W swoim wystąpieniu komendant wymienił m.in. ilość podjętych przez funkcjonariuszy interwencji, przestępstw oraz  porównanie tych danych  do 2017 roku na terenie powiatu toruńskiego. W wystąpieniu nie zabrakło zadań zrealizowanych przez służby prewencyjne,  miejscach pełnienia służb na wodach i terenach przywodnych, przemocy w rodzinie oraz   zdarzeń  w ruchu drogowym w poszczególnych gminach. Do tego komendant przedstawił inwestycje  poczynione w minionym roku kalendarzowym i te zaplanowane na rok bieżący.
Kolejny rok to następne wyzwania, przed którymi stają mundurowi z  poszczególnych gmin. Przede wszystkim ograniczenie ilości przestępstw i wykroczeń na terenie naszego powiatu. Komendant swoją zwrócił również na kontynuowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym a wszystko w oparciu o  współpracę z poszczególnymi gminami.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska