Rusza rozbudowa ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. Roboty będą realizowane od ul. Polnej w kierunku północnym, na odcinku o długości około 700 m.

Inwestycja stanowi I etap przebudowy Drogi Krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej, która docelowo będzie rozbudowana do granicy miasta.

- To bardzo ważna inwestycja na mapie komunikacyjnej naszego miasta. W ramach prac przebudujemy skrzyżowanie Polnej (nowej) Grudziądzkiej i Celniczej. Obecnie są to dwa skrzyżowania, które zastąpi rondo turbinowe - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD w Toruniu. Budowa ronda w tym miejscu usprawni ruch, ale poprawi również bezpieczeństwo. Ułatwi wjazd na DK nr 91 z ulic podporządkowanych. - W ramach inwestycji zostaną połączone ciągi rowerowe ulic Grudziądzkiej, Polnej (nowej) i Fortecznej. Na odcinku od ul. Polnej do projektowanego ronda wyremontowane zostaną nawierzchnie ciągu pieszego i rowerowego. Poprawi się także komfort dojazdu do jednej z największych toruńskich nekropolii - dodaje Wiewiórski.

Od najbliższej soboty (30.11) na kierowców czekają duże zmiany w ruchu - patrz mapka

Z ruchu wyłączona zostanie wschodnia jezdnia ulicy Grudziądzkiej (ta po stronie cmentarza). Dla ruchu zostanie zamknięty także fragment ul. Celniczej – od ul. Grudziądzkiej do parkingu przed CCK oraz fragment ”nowej Polnej” od ul. Grudziądzkiej do ul. Fortecznej. Nieczynny będzie również fragment drogi łączącej ul. Grudziądzką z parkingiem przed CCK.
Ruch, będzie odbywał się jezdnią zachodnią. Przejazd pomiędzy jezdniami (z jezdni wschodniej na zachodnią) zorganizowany zostanie przez wykonywane obecnie asfaltowe przejazdy.

Na czas robót zalecamy kilka alternatywnych tras:

1. Chrobrego – Polna – Grudziądzka
2. Grudziądzka (od centrum) – Polna – Chrobrego – Mazowiecka – CCK
3. Grudziądzka (od Łysomic) – Polna – Chrobrego – Mazowiecka – CCK
4. Polna (nowa) – Forteczna – Strobanda – Grudziądzka (kierunek Łysomice)
5. Polna (nowa) – Forteczna – Polna (stara) – Grudziądzka (kierunek centrum)
6. skrzyżowanie ulic Grudziądzkiej i Polnej (nowej) – Strobanda – Forteczna – Polna (nowa)

Roboty potrwają do końca września 2020 r.

Fot. Michał Kunicki