Ulica Bażyńskich na odcinku od Batorego do ul. Wojska Polskiego została zamknięta dla ruchu (na wysokości Szpitala Miejskiego).

Na ulicy Sucharskiego został wprowadzony ruch dwukierunkowy. Wjazd możliwy od ul. Wojska Polskiego! - informuje Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

Zamknięcie ulicy Bażyńskich ma związek z poleceniem wojewody, który nakazał zorganizować pracę izb przyjęć, szpitalnych oddziałów ratunkowych w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób.

Odbywa się to poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania "triaż" w szpitalach niezakaźnych, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego, zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Fot. Sławomir Kowalski