Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Dwa lata po zakończeniu przez miasto rewitalizacji Alpinarium, skwer przy ul. Kopernika można tego lata podziwiać w pełnym rozkwicie.

W 2018 r. zdegradowany zieleniec przeszedł gruntowną odnowę. Projekt o wartości ponad 140 tys. zł, został zrealizowany przez miasto przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Objął remont alejek i schodów, montaż nowego oświetlenia, pochylni dla osób niepełnosprawnych, ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych. Powstała również niewielka kaskada i staw z mostkiem. Park wzbogacił się też o dodatkowe nasadzenia zieleni. Łącznie pojawiły się 23 drzewa, ponad 4 tys. krzewów i bylin oraz 2,5 tys. innych roślin. Na obszarze 1400 m2 położone zostały trawniki dywanowe.

W kolejnych miesiącach na odnowionym skwerze prowadzone były systematyczne prace pielęgnacyjne: nawożenie, spulchnianie gleby i wykładanie korą przestrzeni między roślinami dla zachowania wilgotności gleby i zapobiegania rozwojowi chwastów. Dodatkowo, w celu ochrony przed zwierzętami, młode nasadzenia zabezpieczono siatką. Ustawiono również worki do kropelkowego podlewania drzew na wypadek suszy. Jesienią 2019 wykonano też nasadzenia uzupełniające.

Obecnie prace obejmują podlewanie i odchwaszczanie roślin. Zieleń Alpinarium bujnie się rozwija, dzięki czemu ten urokliwy skwerek w sąsiedztwie Krzywej Wieży jest chętnie odwiedzany przez torunian i turystów.

Fot. Adam Zakrzewski