Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu widać ludzi idących ulicą Szeroką

W trzeciej edycji rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne, przeprowadzonego przez firmę Curulis, w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców Toruń zajął drugie miejsce.

W rankingu były brane stawki, jakie obowiązują w miastach, za wodę i ścieki, opłaty śmieciowe, podatki od nieruchomości, koszta parkowania i biletów komunikacji miejskiej według stanu na 30 czerwca 2020 r. Kwoty te zostały przeliczone na hipotetyczną rodzinę złożoną z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci. Rodzina ta mieszka w 74-metrowym mieszkaniu, każdy z domowników rocznie zużywa blisko 34 m sześc. wody i tyleż samo ścieków, każdy 108 razy w roku korzystał z komunikacji publicznej, i w ciągu ostatniego roku zostawiła samochód na miejskim parkingu w sumie na 48 godzin.

Z rankingu wynika, że w grupie miast liczących powyżej 200 tys. mieszkańców Toruń uplasował się na drugiej pozycji z rocznymi wydatkami wysokości 2802,40 zł. Na pierwszym zaś znalazł się Radom, gdzie wydatki wyliczono na kwotę 2765,02 zł. Trzeci w zestawieniu jest Białystok z kwotą wydatków 3012,16 zł. Sąsiednia Bydgoszcz z kolei zajęła 11. Lokatę z wydatkami rzędu 3636,58 zł.

W całym zestawieniu, w którym znalazły się różnej wielkości miasta, zwycięzcą okazał się Zambrów, gdzie taka hipotetyczna rodzina przeznacza na wydatki komunalne rocznie 1610,72 zł. Toruń zajął w ogólnym rankingu miejsce 61. Co warte podkreślenia, w porównaniu z rankingiem z roku 2019 Toruń awansował o 51 miejsc.

Fot. Małgorzata Litwin