Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Plakat Światowego Dnia Dzikiej Przyrody 2021

Dzisiaj 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Tegorocznym hasłem przewodnim obchodów jest: „Lasy i środki do życia: Utrzymanie ludzi i planety”.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ustanowiony został podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 r. Od 1 lipca 1975 r. 3 marca jest dniem, w którym podkreślamy rolę, jaką odgrywa dzika przyroda w naszym życiu. Sama data nie jest przypadkowa - to rocznica podpisania w Waszyngtonie Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, stąd mówimy często o Konwencji Waszyngtońskiej CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

W bieżącym roku hasłem przewodnim obchodów jest: „Lasy i środki do życia: Utrzymanie ludzi i planety”, co pozwala na podkreślenie roli lasów, gatunków leśnych i usług ekosystemowych w utrzymywaniu setek milionów ludzi na całym świecie, zwłaszcza dla społeczności tubylczych i lokalnych, które historyczne są powiązane z obszarami zalesionymi i przylegającymi do lasów. Wprowadzenie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody sprzyja także zwiększeniu świadomości na temat konieczności przeciwdziałania wszelkim przejawom przestępczości w stosunku do dzikiej przyrody. Sposobem zwalczania nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami jest edukacja mieszkańców planety, która powinna spowodować zmniejszanie popytu na okazy i produkty z nich wytworzone. Dzień ten powinien uświadomić nam o konieczności wzmożenia walki z „przestępczością środowiskową”. Dzika przyroda jest wartością samą w sobie, ale nie można pomijać jej ważnej roli w procesach ekologicznych, puli genetycznej czy jej znaczenia społecznego, gospodarczego, naukowego, ale także wagi w kulturze, turystyce, czy rekreacji.


Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Światowego Dnia Dzikiej Przyrody - kliknij tutaj, aby przejść do strony.

Dodatkowe informacje na temat Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) dostępne są pod adresem: https://cites.org/eng

Wydarzenia z obchodów Światowego Dnia Dzikiej Przyrody 2021 będą transmitowane na żywo w serwisie YouTube 3 marca od godziny 14:00 czasu środkowoeuropejskiego (8:00 czasu wschodniego) i będzie dostępne dla publiczności bez rejestracji. Przejdź do strony z transmisją obchodów Światowego Dnia Dzikiej Przyrody.

Tekst: Wydział Środowiska i Ekologii UMT