Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Prezydent Michał Zaleski spotkał się 4 marca 2021 r. z sześcioma długoletnimi pracownikami Urzędu Miasta Torunia, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę.

- Dziękuję Państwu za lata oddanej pracy dla naszego miasta i mieszkańców Torunia. Życzę dużo zdrowia, radości czasu spędzanego w gronie rodziny i zasłużonego odpoczynku na emeryturze - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - Mam nadzieje, że z wielu lat przepracowanych w urzędzie zachowacie Państwo w pamięci nie tylko chwile trudne, ale także wiele dobrych wspomnień.

Pani Marianna Weronika Borończyk w swojej karierze zawodowej przepracowała łącznie prawie 52 lata, z czego ponad 33 w Urzędzie Miasta Torunia. Przed emeryturą jako inspektor w Wydziale Obsługi Mieszkańców zajmowała się sprawami licencji i egzaminów z zakresu transportu drogowego, obsługą kancelaryjno-administracyjną i przyjmowaniem skarg i wniosków od mieszkańców. W 2011 r. została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Równie długi staż pracy ma na koncie pan Julian Skory, dyżurny z Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na ponad 52 lata jego pracy złożyły się ponad 23 lata w Wydziale Ochrony Ludności, a wcześniej służba wojskowa - w 1972 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu uzyskał tytuł inż. dowódcy wojsk pancernych i do roku 1997 był zawodowym żołnierzem. Swoje umiejętności wykorzystał następnie podejmując prace w obronie cywilnej. W 2010 r. otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Ponad 45 lat stażu pracy, w tym prawie 35 lat w Urzędzie Miasta Torunia, ma pani Aleksandra Sass. Z wykształcenia technik budowlany, w ostatnich latach prowadziła archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa. Wcześniej przez 10 lat była m.in. starszym asystentem projektanta w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Toruniu. Odznaczona w 2012 r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Z kolei pani Ewa Klein, absolwentka administracji na UMK, z Urzędem Miasta Torunia była związana przez 27 lat - z ponad 39 lat pracy ogółem. Przed przejściem na emeryturę zajmowała się rejestracją pojazdów w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała w 2012 r.

Zasłużoną emeryturą cieszy się pani Mirosława Romaniszyn, Miejski Konserwator Zabytków w latach 2009-2017 (wcześniej od 2003 r. zastępca). Absolwentka konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na UMK oraz podyplomowego studium w zakresie konserwacji zabytków na Politechnice Warszawskiej, przez całą, ponad 37-letnią karierę zawodową pracowała w branży odnowy i ochrony zabytków, m.in. jako Wojewódzki Konserwatora Zabytków w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Toruniu (1991-1993) i Przedsiębiorstwie Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Toruniu. Z Urzędem Miasta Torunia była związana przez ponad 17 lat – przed emeryturą była kierownikiem zespołu ds. projektów europejskich. W 2011 r. otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Pani Ewa Lewandowska pracowała w Urzędzie Miasta od 1989 r. Absolwentka prawa, w swojej karierze zawodowej przeszła przez kilka działów toruńskiej administracji, m.in. przemysłu i zatrudnienia, gospodarki komunalnej i mienia komunalnego, a nawet Urząd Stanu Cywilnego. Przed emeryturą była inspektorem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami . Ogółem z 34 lat pracy ponad 31 przepracowała w Urzędzie Miasta.

Spotkanie w Urzędzie Miasta odbyło się z zachowaniem reżimów sanitarnych. Odchodzący na emeryturę pracownicy otrzymali od prezydenta listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. Przy kawie była okazja do chwili refleksji i wspomnień o minionych latach pracy.

Fot. Małgorzata Litwin