Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Policjantka z toruńskiej komendy przeprowadziła egzamin na kartę rowerową. Przejazd w miasteczku rowerowym odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wszystkie dzieci, które przystąpiły do egzaminu zdały go pomyślnie.

We wtorek (15.06) policjantka z toruńskiej komendy przeprowadziła egzamin na kartę rowerową. Egzamin odbył się w toruńskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ten  etap obejmował część praktyczną czyli  przejazd w miasteczku rowerowym. W egzaminie wzięło udział 50  dzieci ze Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu.

Policjantka przypomniała dzieciom o najważniejszych zasadach obowiązujących rowerzystów. Przejazd rowerem po specjalnym torze zakończył się dla wszystkich pomyślnie. Aby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, trzeba mieć ukończone 10 lat. Uczniowie pod okiem nauczycieli zdobywają wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad i znajomości znaków drogowych, następnie młodzi cykliści zdają egzamin praktyczny. Na tej podstawie dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową.