Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Wczoraj (15.06) policjantki z toruńskiej komendy wzięły udział w egzaminie na kartę rowerową, który odbył się w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach.

Wczoraj (15.06) podkom. Małgorzata Olewińska oraz mł. asp. Ewa Kłosińska – policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu uczestniczyły w egzaminie praktycznym na kartę rowerową, który odbył się w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach. Umiejętności dzieci sprawdzano w specjalnie przygotowanym w tym celu miasteczku rowerowym. W trakcie przejazdu po wyznaczonym torze, policjantki zwracały szczególną uwagę na znajomość i stosowanie się do znaków drogowych, włączanie się do ruchu oraz prawidłowe zachowania wynikające z przepisów ruchu drogowego. W przypadku popełnianych błędów funkcjonariuszki tłumaczyły, wyjaśniały i przypominały przepisy ruchu drogowego. Do egzaminu przystąpiło ponad 30 dzieci. Wszystkie dzieci pomyślnie zdały egzamin, prezentując wysoki poziom jazdy jednośladem. Policjantki przekazały dzieciom elementy odblaskowe oraz lampki rowerowe, które zwiększą ich bezpieczeństwo zarówno podczas jazdy rowerem jak i podczas poruszania się przez nie w ruchu drogowym jako osoby piesze.

Przypominamy, że aby przystąpić do egzaminu na kartę rowerową, trzeba mieć ukończone 10 lat. Uczniowie wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad poruszania się po drodze i znajomości znaków drogowych, zdobywają pod kierunkiem nauczycieli. Następnie zdają egzamin praktyczny. Na tej podstawie wydawana jest karta rowerowa.

GRATULUJEMY ZDANEGO EGZAMINU!!!

  • Chłopiec na rowerze jedzie po torze rowerowym
  • Dziewczynka na rowerze stoi przy znaku drogowym "STOP"