Wkrótce 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych, w tym czasie należy się spodziewać zwiększonego ruchu w rejonie cmentarzy. Taki stan rzeczy w połączeniu z wcześniej zapadającym zmrokiem i niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi powodują wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach. Policjanci apelują o szczególną rozwagę.

W najbliższym czasie policjanci będą pełnić służbę w rejonach cmentarzy oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.  Mundurowi przede wszystkim będą  kierować ruchem drogowym, a także wskazywać na pobliskie parkingi oraz ułatwiać bezpieczny powrót do domu. Jak co roku zachęcamy do skorzystania z komunikacji publicznej, jeśli zaś będziemy musieli dojechać w rejon nekropolii własnym transportem zapoznajmy się ze zmianami w organizacji ruchu obowiązującymi w tym okresie.

 

W trakcie trwania działań policjanci będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości, stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, właściwe używanie świateł, stosowanie przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych oraz przede wszystkim na stan trzeźwości kierujących.

 

Policjanci apelują o parkowanie pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych i zwracanie szczególnej uwagi na pieszych.

 

Przypominamy, że w okolicach nekropolii obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Więcej informacji oraz szczegółowe mapki pod adresem internetowym:

 https://mzd.torun.pl/zmiany-w-organizacji-ruchu-przy-cmentarzach/

 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że od soboty (29.10.2022 r.) od godz.1500 wprowadza zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie miasta Torunia. Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do dnia 02.11.2022r. do około godz. 10:00.

 

Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192

 • w rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą
 • ruch aut kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów dopuszczone będzie na poboczu, po stronie północnej jezdni ul. Celniczej
 • przed głównym wjazdem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI

 

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

 

 • po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy oznakowanych parkingów)
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Piotr i Paweł )
 • w rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2022 r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162

 

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

 

 • skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking
 • na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h
 • w rejonie ul. Sz. Chełmińska mogą wystąpić utrudnienia, spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi
 • od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury

 

 Cmentarz Św. Jakuba, ul. Antczaka

 

 • na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej

 

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

 

 • w dniu 01.11.2022r. udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony)
 • parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju

 

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

 

 • po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się
 • odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu

 

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104 (stary cmentarz)

 

 • parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz

 

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58

 

 • w rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

 

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

 

 • na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju
 • po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się
 • parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu

 

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

 

 • do parkowania dostępne będą parkingi wzdłuż ul. Owsianej oraz parking w pobliżu Orlika przy ul. Ugory

 

Ponadto:

 

 • w dniu 01.11.2022r. na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.
 • nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel. 880526918. W sprawie sygnalizacji drogowej dyżur pełnił będzie pracownik firmy „EWA” tel. 501 038 455. O wyłączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie funkcjonariusz Wydział Ruchu Drogowego KMP w Toruniu.

 

Przypominamy, że wszędzie tam, gdzie na drogach lub skrzyżowaniach funkcjonariusze będą prowadzić ręczną regulację ruchu dawane przez nich sygnały i polecenia  mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi i należy się im bezwzględnie podporządkować.

 

Na zdjęciach przypominamy podstawowe sygnały i komendy wydawane przez policjanta kierującego ruchem.

 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem
 • policjant kieruje ruchem