28 lutego 2023 roku funkcjonariuszki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu podkom. Małgorzata Olewińska i asp. Ewa Kłosińska spotkały się z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Górsku. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w sieci.

W dzisiejszych czasach każdy z nas ma dostęp do Internetu i większość na co dzień z niego korzysta. Otwiera to przed nami wiele możliwości, jednak niewłaściwe korzystanie z Internetu może nieść ze sobą również szereg problemów i zagrożeń.

Funkcjonariuszki tłumaczyły uczniom jak ustrzec się przed zagrożeniami płynącymi z sieci oraz przestrzegały przed udostępnianiem haseł i swoich danych osobowych. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć swój komputer i telefon komórkowy przed dostępem osób niepowołanych. Z uczniami rozmawiano także o skutkach spowodowanych nadmiernym korzystaniem z komputera, telefonu i Internetu.

Policjantki omówiły, czym jest i w jaki sposób przejawia się cyberprzemoc. Tłumaczono młodym ludziom jak się chronić przed tą formą przemocy, jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali elementy odblaskowe, dzięki którym będą widoczni na drodze.

  • Rozmowa Policjantki z uczniami o bezpieczeństwie w sieci
  • Policjantka przekazuje uczniom elementy odblaskowe
  • Rozmowa Policjantki z uczniami o bezpieczeństwie w sieci
  • Rozmowa Policjantki z uczniami o bezpieczeństwie w sieci
  • Rozmowa Policjantki z uczniami o bezpieczeństwie w sieci