Ponad 690 tys. złotych pozwoli na sfinansowanie ponad 2,3 tys. dodatkowych służb patrolowych w Toruniu. Pieniądze na ten cel dzięki porozumieniu podpisanemu z Prezydentem Torunia trafi wkrótce na Fundusz Wsparcia Policji.

W dniu 2 marca 2023r. Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski i p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. Mariusz Gaik podpisali porozumienie. Dokument dotyczy współpracy magistratu, który przekaże na rzecz toruńskiej komendy środki w kwocie 695 tysięcy złotych, na opłacenie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez toruńskich policjantów, którzy zdecydują się na ich pełnienie w swoim wolnym czasie.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, będą patrolowali ulice, w ramach dodatkowych patroli finansowanych przez magistrat, do 31 grudnia 2023 r. Szczególnie w miesiącach wakacyjnych oraz podczas imprez masowych o charakterze artystycznym, sportowym czy rozrywkowym potrzeba wzmocnienia służby patrolowej jest spora. Zwłaszcza w sezonie, gdy miasto Toruń odwiedza wielu turystów

W roku 2019 wsparcie miasta pozwoliło na wysłanie 3607 dodatkowych patroli, w 2020 roku - 3375, w 2021roku - 2552, a w 2022 roku- 2250. Na rok 2023 w ramach przekazanej kwoty 695 tys. zł  możliwe będzie zorganizowanie około ponad 2 300 dodatkowych służb.

- Cykliczność przekazywania środków przez miasto na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Toruniu umożliwia na wykonywanie naszych zadań na jeszcze wyższym poziomie, przede wszystkim w zakresie działalności kontrolno-prewencyjnej i edukacyjnej. Chciałbym za to wsparcie i zaangażowanie samorządu serdecznie podziękować – powiedział nadkom. Mariusz Gaik, p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

foto UMT