W tym tygodniu (22-23.03) policjantki z toruńskiej komendy spotkały się z uczniami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Liceum Jagiellońskiego w Toruniu. Temat spotkania dotyczyły akcji informacyjno-edukacyjnej pn. ,,Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, a także był to doskonały moment, aby przybliżyć młodzieży zawód policjanta.

,,Na Drodze – Patrz i Słuchaj” to ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna, która jest skierowana zarówno do kierujących pojazdami, jak i do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas spotkania policjantki z toruńskiej drogówki oraz prewencji rozmawiały z uczniami o tym, jak ważne jest zachowanie koncentracji, wzajemny szacunek i życzliwość na drodze oraz  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, szczególnie podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W tym miejscu respektowanie  zasady „patrz i słuchaj” może przyczynić się do znacznej poprawy naszego bezpieczeństwa. Funkcjonariuszki zachęcały również do korzystania z elementów odblaskowych i tłumaczyły, jak posiadanie odblasku wpływa na widoczność pieszego.

Spotkanie było również doskonałą okazją, aby przybliżyć uczniom zawód policjanta. Funkcjonariuszki przedstawiły młodzieży, jak wygląda służba w Policji, powiedziały o najciekawszych, ale też o trudnych momentach swojej pracy. Zaprezentowały i scharakteryzowały rodzaje służb w policji. Szczegółowo omówiły, jak przebiega proces rekrutacji oraz jakie kryteria należy spełnić, żeby móc wstąpić do służby w Policji.

Na zakończenie każdego ze spotkań wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali opaski odblaskowe, dzięki którym będą widoczni na drodze.

 

  • Policjantka rozmawia o zawodzie policjanta
  • Policjantka rozmawia o zawodzie policjanta
  • Policjantka rozmawia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
  • Policjantka rozmawia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
  • Policjantka rozmawia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
  • Policjantka przekazuje elementy odblaskowe