W Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu odbyło się spotkanie ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa z placówek handlowych działających na terenie naszego miasta. Miało ono na celu wypracowanie wspólnej strategii działania, by zapobiegać kradzieżom.

W środę (22.03) w tutejszej komendzie odbyło się spotkanie specjalistów ds. bezpieczeństwa, reprezentujących toruńskie placówki handlowe.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu kom. Arkadiusz Górecki zaprosił między innymi przedstawicieli podmiotów handlowych z terenu miasta, aby omówić problemy związane z kradzieżami i zaproponować sposoby zapobiegania im. Na spotkaniu pojawił się Dyrektor Biura Regionalnego Solid Security Toruń, pan Robert Adamowicz oraz specjaliści do spraw bezpieczeństwa obiektów handlowych.
Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat zjawiska kradzieży, ewentualnych przyczyn, dla których zapobieganie im jest problematyczne.  Dzięki wspólnym pomysłom oraz wymianie doświadczeń zaplanowali działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w sklepach, centrach handlowych i innych obiektach. Spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy z podmiotami handlowymi oraz opracowania standardów i procedur postępowania z nieuczciwymi klientami.

Autor: st. sierż. Sebastian Pypczyński

Publikacja: mł. asp. Dominika Bocian

  • umundurowany policjant podpisuje dokument, obok siedzi mężczyzna w ubraniu cywilnym
  • w pokoju, przy stole siedzą mężczyźni w mundurach policyjnych i cywilnych